Panorama 71: A versenyképesség a fenntarthatóság mozgatórugója

További eszközök

 
12/02/2020

A Panorama magazin Jaime Andrezt, a COMPETE 2020 igazgatótanácsának elnökét kereste fel, hogy számoljon be a program Portugália jelenlegi és jövőbeni szakpolitikai prioritásaira gyakorolt hatásairól.

A COMPETE 2020 a jelenlegi programozási időszakban Portugália legnagyobb programja, amely három alapot (ERFA, ESZA és KA) foglal magában. Mi a véleménye, e versenyképességet támogató eszközök mely eredményei a legjelentősebbek az ország gazdasági és társadalmi struktúrája tekintetében? 

A versenyképesség és nemzetköziesítés tematikus operatív program (COMPETE 2020) a Portugália 2020 versenyképesség és nemzetköziesítés tematikus prioritás (2014–2020) része, amelyet 2014. december 16-án hagyott jóvá az Európai Bizottság. A COMPETE 2020 költségvetése 6,2 milliárd EUR, amelyből 4,4 milliárd EUR-t az ERFA, ESZA és a Kohéziós Alap finanszíroz, a fennmaradó 1,8 milliárd értékű összeget pedig nemzeti finanszírozás biztosítja.

A COMPETE 2020 hatéves működése során 11 169 pályázatot fogadott be, és 6327 projektet támogatott a hozzávetőlegesen 8 milliárd EUR értékű támogatható beruházásból mintegy 2 milliárd EUR értékű ösztönzővel.

A COMPETE 2020 legfőbb mozgatórugói a vállalati ösztönzőrendszerek, különösen azok, amelyek a kkv-k innovatív termelő beruházásait célozzák. A program emellett jelentősen hozzájárult a vállalati kutatás-fejlesztés, valamint a vállalati kutatással és innovációs rendszerekkel foglalkozó szervezetek közötti együttműködés ösztönzéséhez, előmozdítva a tudástranszfert és az újrafelhasználást.

A gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés megszilárdítása a portugál kormány legfőbb kihívásai, és főként a nemzeti vállalatok versenyképességének és innovációjának növekedésétől függ.

A Portugália 2020 értékelési terv részét képező, az európai strukturális és beruházási alapok üzleti teljesítményre gyakorolt hatásának értékeléséről szóló tanulmány („Avaliação do Impacto dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento no Desempenho das Empresas”) rámutat az ösztönzőrendszerek hatékonyságára az előző programozási időszakban. Rávilágít továbbá ezek kedvező hatására többek között a befektetés, a humán erőforrások képesítése, az innováció, a nemzetköziesítés és a vállalati versenyképesség területein működő, támogatott vállalatok fejlesztésében.

Hangsúlyozza a COMPETE 2020 következő eredményeit is: fokozott beruházás a vállalati K+F-be; az aktuális társadalmi kihívások kezelése céljából benyújtott projektek száma, különösen az éghajlat-politikai fellépések területén; valamint a közszolgáltatások online hozzáférhetősége a polgárok és a vállalatok számára. Az üzleti projektek eredményeképpen várhatóan 41 000 munkahely jön létre, a bruttó hozzáadott érték 77%-kal, az üzleti forgalom 55%-kal, a nemzetközi forgalom pedig 72%-kal növekedhet. Ezek a számok egyértelműen fokozott termékérték-intenzitást, exportintenzitást és magasabb munkatermelékenységet jeleznek. 

Mely stratégiai területeket határozták meg a COMPETE 2020 jövőbeli prioritásaiként?

A jelenlegi prioritások és stratégiai területek összhangban állnak a jövőbeliekkel, és szükségszerűen igazodni fognak a digitális transzformációhoz, illetve a digitális fejlemények által a nemzeti gazdaság terén teremtett lehetőségekhez és kihívásokhoz. A vállalatok, a központi kormányzati szervek és – a vállalkozói szövetségekhez hasonló – egyéb releváns szervezetek részvételével járó, támogatott projektek megfelelnek annak az innovációs követelménynek, amely a szóban forgó stratégiai tervezést fémjelzi.

Amint azt már korábban megjegyeztem, a társadalmi – különösen az éghajlat-politikai – kihívások is a COMPETE 2020 szakpolitikai eszközeinek prioritását képezik.

Noha a környezetvédelmi aggályok és a fenntartható fejlődés az emberiség legfőbb kihívásai, nagyszerű lehetőséget is jelenthetnek a vállalatok számára, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszhatnak e területen. Évszázadok óta úgy tűnik, hogy a gazdasági növekedés a kiapadhatatlannak tekintett természeti erőforrások felhasználásával jár. Ez azonban erőforrásválságot és magasabb árakat eredményezett. Ha nem sikerül kezelnünk ezt a problémát, különösen a COMPETE 2020 által támogatott projektek során, középtávon a világ és az ökoszisztémák jelenlegi formája eltűnésének tanúi lehetünk. Ezt nem engedhetjük meg: nem létezhet gazdasági növekedés és versenyképesség az erőforrások kiegyensúlyozott felhasználása nélkül.

Napjainkban a versenyképesség és a fenntarthatóság fogalma egyre szorosabban összefügg. A következőkhöz hasonló, egyéb elképzeléseket is magában foglalja: körforgás, fenntarthatóság vagy életképesség, digitalizáció, képzettséget igénylő és megfelelően megfizetett foglalkoztatás,  az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos társadalmi elégedettség, amelyek mennyiségét, árát és minőségét a fogyasztói igények határozzák meg.

A versenyképesség fenntarthatóságot, a fenntarthatóság pedig versenyképességet is jelent!

Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Hírek

Kapcsolódó országok

Portugal