Panorama 67 - Befektetés a kohéziós politikába: a siker modellje

További eszközök

 
22/01/2019

Malu Dreyer és Dr. Volker Wissing, Németország Rajna-vidék-Pfalz szövetségi tartományának miniszterelnökével és gazdasági miniszterével beszélgettünk a jelenlegi és a jövőbeli kohéziós politika által régiójuk számára nyújtott támogatásokról.

Mi a válaszuk arra a véleményre, hogy egy nettó befizető tagállam viszonylag jól fejlett régióinak nincs szükségük kohéziós politikai támogatásra?

Malu Dreyer: Valóban, Rajna-vidék-Pfalz jelenleg az EU fejlettebb régiói közé tartozik. Az európai célkitűzések nem érhetők el erős régiók nélkül, azonban még az erős régióknak is szükségük van strukturális támogatásra. A tisztán pénzügyi aspektusokon túlmenően a támogatás az EU pozitív hatásait közvetíti a gyakorlatban is. 

A jelenlegi regionális program célja, hogy erősítse az innovációt, javítsa a kkv-k versenyképességét és támogassa az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást. Milyen mértékben sikerült ezeket a célokat elérni?

Dr. Volker Wissing: Az ERFA-források 40%-ának erre a célra való előirányzásával a kutatás és fejlesztés számára biztosítunk prioritást a Rajna-vidék-Pfalz ERFA-programjában. Az uniós alapok szisztematikusan és következetesen erősítik a vállalkozások innovációs kapacitását és ezáltal a régió gazdaságát. Ezen kívül a kutatóintézetek és egyetemek hatékonysága is jelentős mértékben növekszik.

A kkv-k támogatásával – például az üzleti telephelyek modernizálásával vagy bővítésével – az ERFA jelentős mértékben hozzájárul a vállalkozások versenyképességének javításához, valamint a munkahelyek létrehozásához és fenntartásához az ország kevésbé fejlett részeiben.

Az ERFA támogat továbbá szakpolitikai célkitűzések elérését célzó intézkedéseket az éghajlatvédelem és a fenntartható növekedés területén, összhangban az EU 2020 stratégiával, többek között a vállalkozások energia- és erőforrás-hatékonyságának növelését célzó, nemrégiben indult támogatási programon (ERGU) keresztül is. Minden támogatott beruházás egy vállalkozásban javulást eredményez az energia- és erőforrás-hatékonyság terén. 

Az Interreg a kohéziós politika egyik fő pillére. Milyen kapcsolataik vannak más európai régiókkal és milyen előnyeik származnak ezekből?

Malu Dreyer: Rajna-vidék-Pfalz az a német szövetségi állam, amely a legnagyobb számú szomszédos országgal határos. Franciaországgal, Luxemburggal, Belgiummal és Hollandiával a „Tágabb régió”, „Felső-Rajna-vidék” és a „Maas-Rajna Eurorégió” elnevezésű Interreg A programok révén szoros és bizalomra alapuló kapcsolat jött létre az első finanszírozási időszak óta. Ezen kívül ott van még az „Észak-Európa” nevű Interreg B program is, amely jelenleg Írországtól egészen Németország központi részéig fog át régiókat.

A Rajna-vidék-Pfalz régió számtalan projektben működött együtt szomszédos régiókban található partnerekkel, indított útjára beruházásokat, végzett kutatásokat és tapasztalta meg a határok nélküli Európát. A „Tágabb régió” projektben – amelyben Saar-vidék, Lotaringia, Luxemburg és Kelet-Belgium régiókkal működik együtt Rajna-vidék-Pfalz – alapvető fontosságú a szoros európai együttműködés, különösen a munkaerőpiac és a mobilitás terén, hiszen a mi régiónkban találhatók az EU legnagyobb „ingázó áramlatai”.

Ezért is fűzünk nagy reményeket a jövőbeli Interreg programokhoz a tekintetben, hogy szorosabb kapcsolatot hozzanak létre a határmenti régiókban élők között, illetve hogy potenciális megoldásokat találjanak a mobilitás, a környezetvédelem és a fenntartható, innovatív és digitális gazdaság kérdéseire. Remélem tehát, hogy megfelelő finanszírozás fog rendelkezésre állni az Interreg programok számára, hogy tovább folytathassuk ezen kihívások kezelését. 

Az esb-alapok innovatív megközelítése a megújuló alapok és egyéb pénzügyi konstrukciók használatát jelentette. Önök hogyan használják ezeket az eszközöket?

Dr. Volker Wissing: Hogy csak egy példát említsek, létrehoztuk a Rajna-vidék-Pfalz Innovációs Alapot mint pénzügyi eszközt. Ez az ERFA társfinanszírozásával működő alap kockázati tőkét biztosít feltörekvő technológiai vállalkozások számára nyitott, csendestársi jellegű részvételi formában, vonzó feltételek mellett, amelynek révén innovatív termékeket, termelési eljárásokat és szolgáltatásokat tudnak kidolgozni. Mindez javítja ezen cégek tőkehelyzetét és biztosítja a technológiai vállalkozások sikeres beindításának pénzügyi előfeltételeit. 

Az európai strukturális és beruházási alapok tekintetében a 2021–2027 közötti időszakban miként látják a kohéziós politika prioritásainak változásait?

Dr. Volker Wissing: Ami a Bizottság politikai céljait illeti a következő finanszírozási időszakban, tovább tudjuk folytatni a vállalkozások támogatását, különös tekintettel a technológiai fejlesztések és az innovációk végrehajtása terén, miközben javítjuk a kutatási infrastruktúrát is. Fontos az is, hogy támogassuk a Rajna-vidék-Pfalz elmaradottabb területein működő vállalkozásokat új épületek kivitelezése, bővítések és modernizációs tevékenységek végrehajtása terén. Sikeres és szerteágazó vállalkozásösztönzési tevékenységet folytatunk a kkv-k tekintetében, amelyet tovább kívánunk folytatni. Azt reméljük, hogy az eddig benyújtott jogszabálytervezetek ezek figyelembevételével módosulnak majd.

A célunk egy alacsony CO2-kibocsátású Európa, és ERGU-programunkon keresztül növelni tudjuk a vállalkozások energia- és erőforrás-hatékonyságát. Azon vállalkozások, amelyek csökkentik a CO2-kibocsátásukat, illetve energia- vagy anyagtakarékosabb megoldásokat vezetnek be, pénzügyi támogatásban részesülhetnek a programon keresztül.

Aggasztónak tartjuk azonban az EU új többéves pénzügyi keretére (TPK) vonatkozó tárgyalásokat. A Bizottság 2018 májusában közzétett javaslata már az ERFA-keret jelentős csökkentését jelezte előre. A Tanácsnak és a Parlamentnek felelős kompromisszumot kellene kötnie, amelyben figyelembe veszik az európai régiók tényleges szükségleteit, hogy ezáltal megerősítsék a helyi versenyképességet és mindenekelőtt a vidékfejlesztést. Az európai kohéziós politika világméretű összehasonlításban is egy sikeres modell, amit a következő TPK-nak is tükröznie kell.

Panorama 67: Success stories across our regions and borders

Hírek