„Az életminőség megítélése az európai városokban” című felmérés rávilágít arra, hogy mennyire elégedettek az emberek a városukkal

További eszközök

 
29/01/2016

Az Európai Bizottság ma hozta nyilvánosságra az ötödik Eurobarométer gyorsfelmérés eredményeit arról, hogy milyennek érzékelik életminőségüket az európai városlakók. A felmérés a 28 uniós ország, valamint Izland, Norvégia, Svájc és Törökország 79 városára terjedt ki. Több mint 40 000 embert kérdeztek meg különböző városi kérdésekkel kapcsolatban.

A felmérés kizárólag az életminőségre koncentrál, és azt vizsgálja, hogy mennyire elégedettek az emberek a városi élet különböző aspektusaival – többek között a foglalkoztatási lehetőségekkel, a külföldiek jelenlétével, a tömegközlekedéssel és a szennyezettséggel. A felmérés főbb megállapításai közül az tűnik ki, hogy általában véve az európaiak nagyon elégedettek azokkal a városokkal, ahol élnek: hat város kivételével a válaszadók legalább 80%-a elégedett a lakóhelyével. Néhány eredmény pozitív tendenciát mutat az előző évekhez képest: Budapesten és Krakkóban például a 2012-es évhez képest 20%-kal nőtt azok száma, akik pozitívan nyilatkoztak városuk tömegközlekedéséről. A felmérés arra is rávilágít, hogy mely területekre érdemes különös figyelmet fordítani, a válaszadók többsége a városi élet három legfontosabb problémájaként az egészségügyi szolgáltatásokat, a munkanélküliséget és az oktatást nevezte meg.

A 2014–2020 közötti kohéziós politika a városi területek erőteljes fejlesztését tűzte ki célul: körülbelül 15 milliárd eurót fordítanak a fenntartható városfejlesztésre úgy, hogy ezt az összeget a városi hatóságok közvetlenül kezelik. A felmérés lehetővé teszi, hogy a városok harminc – társadalmi, gazdasági, kulturális és környezetvédelmi – kritérium alapján összehasonlíthassák magukat. Célja, hogy inspirálja az érintetteket és a döntéshozókat abban, hogy a fenntartható városfejlesztésben holisztikus megközelítést alkalmazzanak. 

További információk

Hírek

Kapcsolódó témák

Urban development