Konzultációk (Regionális politika)

Folyamatban levő konzultációk: gfejezze ki véleményét a folyamatban levő konzultációban való részvétellel.

Lezárult konzultációk: ismerje meg a lezárult konzultációk eredményeit.

Folyamatban levő konzultációk

Lezárult konzultációk

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Politikai tevékenység

Regional policy, Employment and social affairs, Social inclusion, Vocational education and training

Célcsoport

This consultation is open to all citizens and stakeholders interested in Cohesion policy, including beneficiaries of EU programmes and funds such as national, regional and local authorities, inter-governmental and non-governmental bodies, academic institutions, civil society and enterprises.

Időpont 11/04/2018 - 23/05/2018


Nyilvános konzultáció a kohézió területén működő uniós alapokról

Politikai tevékenység

Regional policy, Employment and social affairs, Social inclusion, Vocational education and training

Célcsoport

This consultation is open to all citizens and stakeholders interested in Cohesion policy, including beneficiaries of EU programmes and funds such as national, regional and local authorities, inter-governmental and non-governmental bodies, academic institutions, civil society and enterprises.

Időpont 10/01/2018 - 09/03/2018


Nyilvános konzultáció: Intelligens szakosodás: új megközelítést az európai növekedés és foglalkoztatás A regionális kutatási és innovációs stratégiák

Politikai tevékenység

Kohéziós politika, kutatási és innovációs politika, iparpolitika, oktatáspolitika és kapcsolódó szakpolitikák (digitális egységes piac, energiaunió, növekedési és beruházási terv, belső piac stb.)

Célcsoport

Ebben a konzultációban mindazok az uniós polgárok és érdekelt felek részt vehetnek, akiket foglalkoztat az innovációalapú gazdasági növekedés kérdése a kohéziós politikával összefüggésben. Különösen azoknak az érdekelt feleknek a közreműködésére számítunk, akik tevékenyen hozzájárulnak az innovációhoz az EU-ban.

Időpont 21/12/2016 - 24/03/2017


Konzultáció az ERFA és a Kohéziós Alap 2007 és 2013 közötti időszakára vonatkozó utólagos értékelésről

Politikai tevékenység

Regional policy

Célcsoport

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Időpont 03/02/2016 - 27/04/2016


Konzultáció a határ menti régiókban fennálló akadályok felszámolásáról

Politikai tevékenység A regionális politikán és a területi kohézión túl a konzultáció az összes fontos szakpolitikai területet (kereskedelem, foglalkoztatás, oktatás, közlekedés, kutatás, energia stb.) érinti
Célcsoport Elsősorban a határ menti régiókban (az EU-n belüli, illetve az EU-országok és az EFTA/EGT tagállamai közötti határ menti régiókban) élő polgárok, az érintett nemzeti, regionális és helyi hatóságok, kormányközi és nem kormányzati szervezetek, tudományos intézmények, valamint a határokon átívelő tevékenységet folytató egyéb szervezetek és vállalkozások részvételére számítunk
Időpont 21/09/2015 - 21/12/2015


Nyilvános konzultáció "Az uniós szakpolitikák városi dimenziója - Az uniós városfejlesztési menetrend legfontosabb elemei"

Politikai tevékenység Regionális és Várospolitikai
Célcsoport Városfejlesztéssel foglalkozó – uniós, nemzeti, regionális vagy helyi szinten tevékenykedő – szakpolitikai döntéshozók és egyéb érdekelt felek (köztük tagállami hatóságok, szervezetek, tudományos és kutatóintézetek, vállalkozások), valamint a téma iránt érdeklődő magánszemélyek és egyesületek
Időpont 18/07/2014 - 26/09/2014


Nyilvános konzultáció az Alpok régióra vonatkozó uniós stratégiáról

Politikai tevékenység A konzultáció a főbb szakpolitikai területek mindegyikét érinti, így – többek között – a következőket: közlekedés, energiaügy, környezetvédelem, kereskedelem, foglalkoztatás, kutatás stb
Célcsoport EU-tagállamok, regionális és helyi hatóságok, kormányközi és nem kormányzati szervezetek, állami szervezetek, vállalkozások, a civil társadalom és a lakosság
Időpont 16/07/2014 - 15/10/2014


Konzultáció az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégiáról(EN)

Politikai tevékenység Regionális politika
Célcsoport Tagállamok, nem uniós országok, regionális és helyi hatóságok, kormányközi és nem kormányzati szervezetek, közintézmények, vállalkozások, a civil társadalom és a lakosság.
Határidő 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Politikai tevékenység Green Public Procurement
Célcsoport Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Határidő From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Politikai tevékenység Social, Economic and Territorial Cohesion
Célcsoport Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Határidő From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Politikai tevékenység All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Határidő Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Closing date 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Politikai tevékenység Cohesion Policy
Célcsoport Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Határidő 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Politikai tevékenység Cohesion Policy
Célcsoport Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Határidő 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Politikai tevékenység Cohesion Policy
Célcsoport Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Határidő March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Politikai tevékenység Cohesion Policy
Célcsoport Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Határidő January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Politikai tevékenység Urban contribution to growth and jobs in the regions
Célcsoport All
Határidő February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Politikai tevékenység Cohesion Policy 2007-2013
Célcsoport All
Határidő September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Politikai tevékenység Information and publicity on the Structural Funds
Célcsoport Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Határidő December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Politikai tevékenység Mid-term review of structural funds
Célcsoport Regional and local authorities
Határidő 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Politikai tevékenység Follow-up on the White Paper on European Governance
Célcsoport Regional and local authorities
Határidő 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Politikai tevékenység Regional development and cohesion
Célcsoport European citizens
Határidő 2004


Újdonságok