Az Európai Unió Szolidaritási Alapja –2017–2018.éviéves jelentés

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 04/02/2020

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002.november11-i 2012/2002/EKtanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 12.cikke előírja, hogy az alap előző évi tevékenységéről jelentést kell készíteni az Európai Parlament és a Tanács számára. Tekintve, hogy a Szolidaritási Alap igénybevételi eljárása valamennyi 2017-es katasztrófa esetében csak 2018-ban zárult le, e jelentés kivételesen az alap 2017-es és 2018-as tevékenységeit egyaránt lefedi. A jelentés összefoglalja a jelentéstételi időszakban érkezett kérelmeketés lezárt ügyeket. A Bizottság valamennyi kérelmet a 2014-ben módosított rendelet szerinti követelményeknek megfelelően értékelte.

A Bizottság 2017-ben tíz új, a Szolidaritási Alap pénzügyi hozzájárulására irányuló kérelmet kapott, nevezetesen Franciaországtól, Görögországtól, Lettországtól, Litvániától, Lengyelországtól, Portugáliától és Spanyolországtól. Emellett mindenekelőtt Olaszország felülvizsgálta és aktualizálta a 2016 augusztusában kezdődő és 2017 kezdeti szakaszáig fennálló, jelentős földrengéssorozatra vonatkozó, eredetileg 2016-ban benyújtott kérelmét.

Portugália, Görögország, Franciaország és Spanyolország öt kérelem esetében előlegfizetést kért, amelyek közül három volt jóváhagyható. A Bizottság az összesen 6,5millióEURösszegnek megfelelő előlegeket néhány héttel a kérelmek beérkezését követően folyósította.

A beérkezett kérelmek közül kettő –nevezetesen a Murciában bekövetkezett áradásra, valamint a spanyolországi Doñanát érintő tüzekre vonatkozó –nem teljesítette a rendelet feltételeit, így azok nem kerültek elfogadásra. A másik nyolc új, 2017-es kérelemre vonatkozó határozatok 2018-ban kerültek elfogadásra. A Bizottság továbbá négy, a Szolidaritási Alapból nyújtott korábbi támogatási ügyet zárt le.

More information :

EU Szolidaritási Alapja 

Publications