Az igazgatási kapacitások javítását célzó ütemtervek - Gyakorlati eszköztár

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Greek English Spanish French Croatian Italian Hungarian Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian
Period :
Date : 03/01/2020

A jó kormányzás a gazdasági fejlődés és a kohéziós politika alapvető eleme. Megfelelő igazgatási kapacitásokra van szükség hozzá, ami azt jelenti, hogy a nemzeti, regionális és helyi közszolgálatnak hatékonyan és eredményesen kell végrehajtania a szakpolitikákat és/vagy elvégeznie a rábízott feladatokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyenge intézményekkel rendelkező uniós tagállamok és régiók jelentős problémákkal szembesülnek az elérhető uniós források igénybevétele és lehető legjobb felhasználása terén.

Az uniós alapok kezeléséhez és végrehajtásához szükséges igazgatási kapacitások növelése egyértelműen fontossá vált. Ezt jól mutatják a Bizottság által javasolt, a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó rendelettervezetek , amelyek a kapacitások javítására nagyobb hangsúlyt helyező új rendelkezéseket is tartalmaznak. E rendelkezések eszközök szélesebb skáláját teszik elérhetővé, és a kapacitások javítását szolgáló finanszírozás stratégiaibb jellegű felhasználását szorgalmazzák, aminek célja egy személyre szabott megközelítés támogatása. Az igazgatási kapacitás az alapok megfelelő végrehajtása szempontjából is kulcsfontosságú tényező, különös tekintettel a 2019. évi európai szemeszter országjelentéseinek beruházási iránymutatásaira (D. melléklet).

Javasoljuk, hogy az új jogi rendelkezéseket teljes mértékben használják ki azok a tagállamok, amelyek igazgatási kapacitásaikat fejleszteni kívánják. Az egyik újítás az igazgatási kapacitások javítására vonatkozó ütemterv kidolgozásának lehetősége. Az ütemterv stratégiai jellegű opcionális dokumentum, amely az alapok kezelése és felhasználása során alkalmazható átfogó intézkedéseket tartalmaz. Az ütemterveknek nincs meghatározott formátumuk, emellett tagállamok és egyéni programok esetében egyaránt kidolgozhatók.

Ennek az eszköztárnak az a célja, hogy az ütemtervek kidolgozásához használható működési információkat, módszertani és gyakorlati támogatást biztosítson, továbbá hogy példákkal szolgáljon. Az OECD által a DG REGIO megbízásából, illetve azzal szoros partnerségben 2018 nyara és 2019 ősze között végrehajtott, a 2020 utáni programozási időszakra történő felkészülést célzó kísérleti fellépésre támaszkodik, amelynek célja az igazgatási kapacitásoknak az időszak elejére ütemezett javítása volt („Pilot action on frontloading administrative capacity building to prepare for the post-2020 programming period”). E kísérleti tevékenységben öt irányító hatóság és egy közreműködő szervezet kapott segítséget igazgatási kapacitásai további javításához. Ennek során szükségleteiket azonosították, majd meghatározták az azok kielégítéséhez szükséges jövőbeni intézkedéseket. Ez az eszköztár a kísérleti intézkedések gyakorlataira, tapasztalataira és példáira hivatkozik. 

Publications