Útmutató a tagállamok számára a vezetői nyilatkozat és az éves összefoglaló elkészítésére vonatkozóan

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 19/08/2015

Az irányító hatóság köteles vezetői nyilatkozatot és éves összefoglalót készíteni a
költségvetési rendelet 59. cikke (5) bekezdése a) és b) pontjának, valamint a CPR 125. cikke
(4) bekezdése e) pontjának megfelelően. Ezek a dokumentumok hozzájárulnak a belső
ellenőrzés tagállami szintű megerősítéséhez az esb-alapok végrehajtásának tekintetében,
valamint az elszámoltathatóság fokozásához a közös irányítási rendszer keretében.
A jelenlegi dokumentum célja, hogy gyakorlati útmutatással szolgáljon a tagállamok számára
a vezetői nyilatkozat és az éves összefoglaló elkészítésével kapcsolatos feladataik
vonatkozásában2.

A vezetői nyilatkozat mintája a CIR VI. mellékletében található.
A vezetői nyilatkozat az alábbi két részből áll:
– maga a nyilatkozat, amely a költségvetési rendeletnek megfelelően tartalmazza az
elszámolásokhoz kapcsolódó három elemet, az elszámolásokban szereplő kiadások
felhasználását, e kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét az irányítási és kontrollrendszer
garanciája alapján (a továbbiakban: „1.1. szakasz”); és
– az irányító hatóság megerősítése az irányítási és kontrollrendszer hatékony és megfelelő
működését illetően néhány kulcsfontosságú elem vonatkozásában: az azonosított
szabálytalanságok megfelelő orvosolása, beleértve a kiadások jogszerűségének és
szabályszerűségének folyamatban lévő vizsgálata esetében; a program mutatóira, részcéljaira
és előrehaladására vonatkozó adatok; hatékony és arányos intézkedések a csalások ellen;
nincsenek olyan, nyilvánosságra nem hozott ügyek, amelyek veszélyeztethetik a kohéziós
politika megítélését (a továbbiakban: „1.2. szakasz”).
A vezetői nyilatkozatot minden program esetében külön kell elkészíteni, és a program
végrehajtásához kapcsolódik a számviteli év egésze során. A vezetői nyilatkozat legyen
összhangban az éves összefoglalóval. A több alapból finanszírozott programok esetében, ahol
az elszámolást minden alap esetében külön-külön kell benyújtani a Bizottsághoz, az irányító
hatóság egyetlen vezetői nyilatkozatot készít.

Publications