Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

Ez a dokumentum a közös rendelkezésekről szóló rendelet 125. cikke (4) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése, valamint az ETE-rendelet 23. cikke alkalmazásának egyes gyakorlati vonatkozásaival kapcsolatban kíván útmutatást nyújtani. A dokumentum az említett cikkek végrehajtására vonatkozó referenciadokumentumként készült a tagállamok számára. Ez az útmutató az esb-alapokra vonatkozik (az EMVA kivételével). Ajánljuk a tagállamok számára, hogy az útmutatót saját szervezeti felépítésük és ellenőrzési rendszereik figyelembevételével kövessék. Az útmutató ismertet egy sor bevált gyakorlatot, melyeket az egyes irányítási és kontrollrendszerek sajátosságait szem előtt tartva ajánlott az irányító hatóságnak és az ETE-rendelet 23. cikkének (4) bekezdésében említett szervezeteknek végrehajtaniuk. A Bizottság a 2000–2006-os és a 2007–2013-as programozási időszakban ellenőrző látogatásokat végzett, melyek során bebizonyosodott, hogy egy ilyen dokumentum milyen hasznos lenne.

Az útmutató a következőket taglalja: szabályozási követelmények, az ellenőrzések általános elvei és célja, az elvégzésükért felelős szervek, az ellenőrzések időzítése, terjedelme és intenzitása, a helyszíni ellenőrzések megszervezése, a munka dokumentálásának követelménye, valamint a kiszervezés. Az útmutató több szakterülettel – például a tagállamok számára esetenként problémát jelentő közbeszerzéssel és a támogatási programokkal – kapcsolatban is részletes példákat ismertet a bevált gyakorlatokat illetően. Továbbá tájékoztatást nyújt a pénzügyi eszközök, bevételtermelő projektek és az európai területi együttműködés területén elvégzendő irányítási ellenőrzésekkel kapcsolatban is. A dokumentum a műveletek tartósságával, az egyenlőséggel és megkülönböztetésmentességgel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre is kitér.

Mivel a szervezeti struktúrák szempontjából nagy különbségek vannak a tagállamok között, ez a dokumentum nem foglalkozhat mindegyik helyzettel. Az irányítási ellenőrzések elvégzése az irányító hatóság feladata, amennyiben az a közös rendelkezésekről szóló rendelet 125. cikke (4) bekezdésének a) pontja vagy az európai területi együttműködésről szóló rendelet 23. cikkének (3) bekezdése szerint zajlik. Az irányító hatóságnak lehetősége van arra, hogy bizonyos feladatokat közreműködő szervezetekre ruházzon át. Amikor tehát az útmutatóban az irányító hatóságról esik szó, ez vonatkozhat a közreműködő szervezetekre is, amennyiben a hatóság az irányítási ellenőrzési feladatokat részben vagy egészében közreműködő szervezetre bízta. Egyéb esetekben, az európai területi együttműködés programjainál az irányítási ellenőrzések az európai területi együttműködésről szóló rendelet 23. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében a tagállamok, harmadik országok vagy az adott szervezetet vagy személyt megbízó területek felelősségébe tartoznak.

Az esb-alapok kedvezményezettjeire nehezedő adminisztratív terhek csökkentése céljából ki kell hangsúlyozni, hogy a kedvezményezettek, valamint az irányító hatóság, az igazoló hatóság, az audithatóság és a közreműködő szervezetek közötti információcserét elektronikus adatcsere-rendszerek útján is meg lehet valósítani. A 2012–2020-as jogalkotási csomag e-kohéziós kezdeményezésre vonatkozó szabályait úgy alakították ki, hogy a tagállamok és a régiók saját szervezeti és intézményi szerkezetüknek, valamint sajátos szükségleteiknek megfelelő megoldásokat találhassanak, miközben egységes minimumkövetelményeket állapítanak meg.

 

 

 

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications