Iránymutatás tagállamok számára az integrált fenntartható városfejlesztésről (az ERFA-rendelet 7. cikke)

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/05/2015

Abból a felismerésből kiindulva, hogy a városok fontos szerepet töltenek be az Európa 2020 stratégia megvalósításában (miközben egyre inkább elismerést nyer az integrált területi megközelítés hozzáadott értéke is), a 2014 és 2020 közötti időszakra nézve jelentősen erősödött a Kohéziós Politika városi dimenziója. Különösen nyilvánvaló ez az ERFA esetében, ahol a tagállamoknak (a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások célkitűzése keretében) immár a nemzeti ERFA-támogatások legalább 5%-át integrált fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatására kell 4 elkülöníteniük, és ennek során legalább a műveletek kiválasztásával kapcsolatos feladatokért a települési hatóságoknak kell felelniük. Emellett új eszközöket vezettek be a városfejlesztéssel kapcsolatos innováció és kísérletezés ösztönzésére (innovatív intézkedések a városfejlesztés területén, az ERFA-rendelet 8. cikke), valamint a városi dimenzió megvalósításáról folytatott eszmecsere elmélyítésére (városfejlesztési hálózat, az ERFA-rendelet 9. cikke).

Miközben az EU által támogatott városi beruházások köre meglehetősen tág (és például az ERFA és a városokra összpontosító egyéb bizottsági kezdeményezések legalább 50%- át érinti), ez az útmutató konkrétan az ERFA-rendelet 7. cikkében rögzített, integrált fenntartható városfejlesztés végrehajtásával kapcsolatos, nemzeti, regionális és helyi hatóságok által felvetett kérdésekkel foglalkozik. Felidézi, hogy mely fő elemeket kell meghatározni a programokban, és válaszokat ad a városi hatóságokra történő hatáskörátruházással, az integrált stratégiák kialakításával, valamint az előrehaladás nyomon követésével és értékelésével kapcsolatban felmerülő, végrehajtást érintő kérdésekre.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications