Útmutató a tagállamok számára az auditstratégiáról

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

E kiadvány azzal a céllal készült, hogy útmutatást nyújtson az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (4) bekezdése szerinti auditstratégia (a továbbiakban: stratégia) elkészítéséért felelős az audithatóság számára. Az útmutató az EMVA kivételével az ESB-alapokra vonatkozik, és a 207/2015/EU rendelet VII. mellékletében meghatározott auditstratégia-minta felépítését követi.

Az útmutató a stratégia különböző részeire vonatkozó bizottsági ajánlásokat ismerteti. Ezek nemcsak a fent hivatkozott rendelkezéseken alapulnak, hanem építenek a Bizottságnak a korábbi programozási időszak auditstratégiái kapcsán szerzett tapasztalataira, a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokra és jó gyakorlatokra is.

A stratégia az (EMVA nélkül értelmezett) ESB-alapok bizonyossági modelljének egyik építőeleme, mivel olyan tervezési dokumentum, amely megállapítja az audit módszerét, a műveletekből audit céljára történő mintavétel módját és az audit tervezését az első három számviteli évre, és melyet 2016-tól 2024-ig bezárólag évente aktualizálni szükséges.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications