Iránymutatás a közösségvezérelt helyi fejlesztésről helyi szereplők számára

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/05/2014

E közösségvezérelt helyi fejlesztésre (CLLD) vonatkozó útmutató a 2014–2020-as programozási időszak elején került kiadásra, hogy egy sor összefüggésben praktikus eszközökkel és javaslatokkal szolgáljon a helyi akciócsoportokban közvetlenül részt vevők számára a CLLD megvalósítása érdekében. 

Ezen útmutató az ESB-alapok főigazgatóságai által kiadott, az európai strukturális és beruházási alapokban történő közösségvezérelt helyi fejlesztésről szóló iránymutatást („Guidance on Community-led Local Development in European Structural and Investment Funds”) egészíti ki. Utóbbi a tagállamok hatóságait igyekszik segíteni azon feltételek megteremtésében, amelyek lehetővé teszik a CLLD hatékony alkalmazását a partnerségi megállapodásokban, és kialakítását a megfelelő programokban. 

A jelen útmutató amellett érvel, hogy a CLLD hatékony eszköz városok és társadalmi szervezetek számára egyes kihívást jelentő feladataik megoldásában, valamint bemutatja, hogyan lehet az ESZA-t és az ERFA-t felhasználni a közösségvezérelt helyi fejlesztés céljai érdekében. 

A meglévő LEADER és FARNET (Európai Halászati Területek Hálózata) partnerségek az útmutató segítségével céltudatosabb, jobb minőségű, eredményorientált és a változó külső feltételekre érzékenyen reagáló stratégiákat dolgozhatnak ki. Az útmutató az Európa 2020 stratégia céljai elérésének új eredménykeretére támaszkodik. Az útmutató célközönségét mindenekelőtt a helyi szereplők és szakemberek, és különösen a helyi akciócsoportok koordinátorai és vezetői alkotják. Ugyanakkor hasznos lehet irányító hatóságok és más, a CLLD megvalósításába bevont olyan érdekeltek számára is, akiknek mélyebb betekintésre van szükségük azon fontos kérdésekbe, amelyekkel a szereplők a gyakorlatban találkoznak. Az útmutató egyaránt hasznos lehet városokban létrejövő, illetve a társadalmi befogadást elősegítő új partnerségek, valamint a több mint 2600 meglévő LEADER és FARNET partnerség számára.

Publications