Iránymutatás a Bizottság és a tagállamok részére a tagállamokban működő irányítási és kontrollrendszerek értékelésének közös módszertanáról

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Ezen iránymutatás célja, hogy gyakorlati segítségként szolgáljon az auditorok számára a tagállamok által az esb-alapok (az EMVA kivételével) programjaihoz létrehozott irányítási és kontrollrendszerek működésének értékeléséhez.

A dokumentum a 2007–2013 közötti időszakban hatályos iránymutatásból és egy munkacsoport következtetéseiből merít, amelynek tagjai között szerepeltek az Európai Bizottságon belüli Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, valamint a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság auditszolgálatainak munkatársai; a munkacsoport célja egy referenciakeret megállapítása volt az alábbiak vonatkozásában:

  • az alkalmazandó kulcsfontosságú követelmények bemutatása (lásd a CPR-t és a CDR-t);
  • az egyes kulcsfontosságú követelményekhez alkalmazandó értékelési kritériumok bemutatása;
  • iránymutatás biztosítása következtetések levonásához az egyes kulcsfontosságú követelmények és az egyes hatóságok szerint;
  • iránymutatás biztosítása adott program vagy programcsoport irányítási és kontrollrendszerével (vagy valamely rendszerrésszel) kapcsolatos általános következtetés levonásához, figyelembe véve az esetleges enyhítő tényezőket és ellensúlyozó kontrollmechanizmusokat.

Az iránymutatás ily módon elsősorban a fent említett bizottsági szolgálatok auditálási igazgatóságainak és az audithatóságoknak szól annak érdekében, hogy objektíven, egységesen és átláthatóan értékeljék az irányítási és kontrollrendszerek kulcsfontosságú szabályozási követelményeknek való megfelelését. Az iránymutató feljegyzésben ismertetett „értékelési lépések” a rendszerauditok végrehajtásakor alkalmazandó módszertant határozzák meg. Az audithatóságokkal szemben elvárás, hogy az irányító hatóságoknál, igazoló hatóságoknál és közreműködő szervezeteknél végzett rendszerauditjaik, valamint az egyéb érintett auditszervezetek felügyelete során használják ezt az iránymutatást az auditeredmények összehangolása érdekében és avégett, hogy az ellenőrzési lánc különböző részein dolgozó auditorok hagyatkozhassanak egymás munkájára.

Publications