A 2007–2013 KÖZÖTTI IDŐSZAK LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 30/04/2015

Ezen iránymutatás alkalmazandó az általános rendeletnek megfelelően a 2007–2013 közötti időszakban végrehajtott, a strukturális alapokból (ERFA, ESZA) és a Kohéziós Alapból támogatott programok lezárására. Ezen iránymutatás elkészítése során figyelembe vettük a 2000–2006 közötti időszakban társfinanszírozott programok lezárásából nyert tapasztalatokat.

A programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezésére vonatkozik, nevezetesen a végső egyenlegnek az egyes programok illetékes hatóságai felé történő kifizetése, a Bizottság által a tagállamoknak indokolatlanul kifizetett összegek visszafizettetése, és/vagy végső egyenlegre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonása révén. A lezárás arra az időszakra is vonatkozik, ameddig a Bizottság és a tagállamok jogai és kötelezettségei érvényben maradnak a műveletekhez nyújtandó támogatást illetően. A programok lezárása nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy pénzügyi korrekciókat írjon elő.

Publications