A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/09/2017

Az Európai Unió 40 belső szárazföldi határrégióval rendelkezik, amelyek az Unió területének 40 %-át, az EU lakosságának pedig közel 30%-át képviselik. A határrégiók azonban egy-egy tagállamon belüli más régiókhoz képest általában kevésbé jól teljesítenek gazdasági szempontból. A kórházakhoz, egyetemekhez és hasonló közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a határrégiókban többnyire korlátozottabb. A határrégiókban élők, illetve ott működő vállalkozások és hatóságok a különböző közigazgatási és jogi rendszerek közötti tájékozódás során egyedi nehézségekkel szembesülnek. Az európai finanszírozáson túlmutató intézkedésekre van szükség, mivel a jelenleg tapasztalható terhek kizárólag a finanszírozás és a beruházások útján nem kezelhetők. A Bizottság azzal a céllal, hogy kezelje az említett nehézségeket és javaslatot tegyen számos konkrét fellépésre, 2017. szeptember 20-án elfogadta A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című közleményét.

A közlemény rámutat arra, hogy az EU és tagállamai milyen módon csökkenthetik a határokon átnyúló interakciók összetettségét, hosszát és költségeit, valamint ösztönözhetik a szolgáltatások belső határok mentén történő összevonását. Arra is keresi a választ, hogy min kell javítani annak biztosítása érdekében, hogy a határrégiókban élő polgárok teljes mértékben kihasználhassák a határ mindkét oldalán kínálkozó lehetőségeket. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon az „Európa jövőjéről szóló fehér könyvvel” kezdeményezett gondolkodási folyamathoz olyan intézkedések indítványozásával és ajánlások kidolgozásával, amelyek megkönnyítik a szárazföldi határrégiók számára az együttműködést, hozzájárulnak az akadályok csökkentéséhez, valamint segítik a határmenti régiók polgárait és vállalkozásait e régiók teljes potenciáljának kihasználásában.

A közlemény számos fellépésre tesz javaslatot a határrégiók versenyképességi és kohéziós helyzetének javítása céljából, nevezetesen a szorosabb együttműködést és interakciót jelenleg akadályozó néhány jogi és közigazgatási akadály kezelése révén. E fellépések végrehajtását a Bizottságon belüli „határügyi kapcsolattartó pont” létrehozása segíti majd elő, amelynek tagjai a Bizottság határokon átnyúló kérdésekben jártas szakértői lesznek, akik tanácsokkal látják majd el a nemzeti és regionális hatóságokat a határok által okozott jogi és közigazgatási akadályok leküzdésére vonatkozóan.

A határokon átnyúló akadályok csökkentésének kedvező hatásai hozzájárulnak mind a társadalmi-gazdasági fejlődéshez, mind a határrégiók integrációjához. A Bizottság jelentős szerepet tölt be ebben a folyamatban a jogszabályokra vagy a finanszírozási mechanizmusokra irányuló javaslattétel, továbbá a tagállamok és régiók a tekintetben történő támogatása révén, hogy azok a kihívásokat jobban megértsék, valamint operatív intézkedéseket dolgozzanak ki például az információmegosztás előmozdítása és a saját határrégiójukban tapasztalt eredményes gyakorlatok bemutatása révén.

A közleményt egy, a kulcsfogalmakat és a kidolgozási folyamatot bemutató bizottsági szolgálati dokumentum egészíti ki; a kidolgozási folyamat a „Határokon átnyúló felülvizsgálat” kezdeményezéssel indult 2015-ben. Ezen túlmenően az uniós határrégiókat érintő jogi és közigazgatási nehézségekkel, illetve azok társadalmi hatásával kapcsolatban szolgál további információkkal, valamint további elemzésekkel és konkrét példákkal támasztja alá a Bizottság által a közleményben javasolt fellépéseket.

A közlemény elfogadását fémjelző nyitó rendezvény szeptember 20–21-én került megrendezésre Brüsszelben. Ezt követően 2017 októbere és 2018 februárja között további három hasonló rendezvény lebonyolítására kerül sor Brüsszelen kívül is: Méridában (Spanyolország), Koppenhágában (Dánia) és Pozsonyban (Szlovákia). 

 

More information :

Cross-border review

Publications