KÖZLEMÉNYE az Európai Unió adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó stratégiájáról

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

Ez a közlemény ismerteti az adriai- és jón-tengeri régió intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésével összefüggő szükségleteket és lehetőségeket. Keretet biztosít egy koherens makroregionális stratégiához és cselekvési tervhez, hogy a részt vevő országok egymással együttműködve kezelhessék a felmerülő kihívásokat és közösen aknázhassák ki a lehetőségeket.

A szóban forgó régió egy funkcionális terület, amelyet elsősorban az adriai-tengeri és a jóntengeri medence jelöl ki. Mivel egy jelentős szárazföldi térséget is magában foglal, a tengeri, part menti és szárazföldi területeket kölcsönösen összekapcsolt rendszerekként kezeli. Horvátország uniós csatlakozása nyomán intenzívebbé vált az áruk, szolgáltatások és személyek mozgása, és a csatlakozás a régió más országai tekintetében is valós lehetőségként merül fel – így a kikötők hátországai kiemelt szerephez jutnak. A szárazföld–tenger összeköttetésekre fordított figyelem szintén rávilágít a nem fenntartható szárazföldi tevékenységeknek a part menti területekre és tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatásaira.

A régió több mint 70 millió embernek ad otthont, és kulcsfontosságú szerepet játszik az európai földrajzi folyamatosság megerősítésében. A stratégia a nyolc országra kiterjedő adriai- és jón-tengeri kezdeményezésre1 épül, amint azt a mellékelt térkép is szemlélteti. A stratégiához a régióbeli további partnerek is szabadon csatlakozhatnak.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications