KÖZLEMÉNYE a balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 10/06/2009

A Balti-tengerrel határos kilenc államból nyolc az Európai Unió tagja. A közösségi szabályok bevezetése és a közösségi eszközök és politikák (pl. a kohéziós politika, a környezetvédelmi politika, az integrált tengerpolitika, a belső piac és a lisszaboni menetrend) által teremtett lehet őségek fontos új utakat nyitottak a tevékenységek hatékonyabb koordinációja el őtt: ezáltal e tagállamok polgárai számára jobb életszínvonal biztosítható. Azonban még a jó nemzetközi és régióközi kommunikáció és együttm űködés ellenére sem használják ki teljesen az uniós tagsággal járó új lehet őségeket, és a régió előtt álló kihívásokkal sem foglalkoznak még megfelelően.

A balti-tengeri régió gazdasági, környezetvédelmi és kulturális szempontból egyaránt igen heterogén terület, bár az érintett országok számos közös er őforrásból merítenek és jelentős közöttük a kölcsönös függőség. Vagyis a valamely területen hozott intézkedések igen gyorsan kihathatnak a régió más részeire, vagy egészére. Ilyen körülmények között a szóban forgó térség mintaérték ű lehet a regionális együttműködés terén, ahol új ötleteket és megközelítéseket lehet kipróbálni, majd idővel továbbfejleszteni, mintegy a helyes gyakorlatok példájaként.

More information :

Baltic Sea Strategy

Publications