Tájékoztató az ERFA-val, az ESZA-val és a Kohéziós Alappal kapcsolatos csalásmutatókról

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 18/02/2009

E tájékoztató felsorolja a strukturális fellépések terén releváns csalási módszereket és a kapcsolódó csalásmutatókat, annak érdekében, hogy növelje a tagállamokban a csalással szembeni éberséget, miáltal meger ősíthetők az irányítási és ellenőrzési rendszerek a csalás hatékonyabb megel őzésére és felderítésére.

Publications