Kiáltvány a fiatalokhoz a fiataloktól az európai együttműködési politika alakításáért

További eszközök

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 16/10/2020

A fiatal európaiak bevonása az európai területi együttműködés jövőjébe

A 2020-as esztendő az Európai Unió „Interreg” elnevezésű kiemelt együttműködési programjának 30 éves fennállását fémjelzi. Az európai határok – az együttműködés szellemének köszönhetően történő – lehetőséggé formálása területén az utóbbi 30 évben elért eredmények megünnepléséhez három fő témakör kapcsolódik, melyek a következők: szomszédok, környezetvédelem és ifjúság.

Az „ifjúság”-nak – mint az Interreg 30 éves fennállását ünneplő kampány három fő témaköre egyikének – célja az, hogy rávilágítson arra, hogy még ha a fiatalok részt is vesznek már az európai területi együttműködésben, ennél sokkal többet lehet és kellene még tenni. Hogyan? Úgy, hogy össze kell gyűjteni a fiatalok arra vonatkozó elképzeléseit és kívánságait, hogy hogyan lehetne a jövőben olyan módon javítani a területi együttműködést, hogy a fiatal nemzedékek érezzék, hogy a legfelsőbb szintű uniós döntéshozók meghallgatják őket.

Ennek a 2020. évi ifjúságorientált és demokratikus fellépésnek az aktualitását nem csupán az Interreg 30 éves fennállását ünneplő kampány adja, hanem az is, hogy 2020 a politikai változások éve az unió két költségvetési időszakának, nevezetesen a 2014 és 2020 közötti és a 2021 és 2027 közötti időszaknak a fordulópontján. A 2020-as esztendő ezért a legjobb pillanat arra, hogy a fiatalok véleményt nyilvánítsanak az Interreggel kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalnak és az Interreg projektalapú végrehajtásának befolyásolása céljából.

Ez a kiáltvány a fiatalok elképzeléseit mutatja be az Interreggel és különösen azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet azt jobban összhangba hozni várakozásaikkal. Elsősorban az uniós, nemzeti, regionális és helyi zintű döntéshozóknak, valamint az Interreg irányító hatóságainak és projektkedvezményezetteinek, az EU kohéziós – és különösen az Interreggel kapcsolatos – szakpolitikai döntéshozatalában, az ifjúsági ügyekben, az állampolgárok szerepvállalásában és demokratikus részvételében érdekelt szervezeteknek szól.

A kiáltványban bemutatott elképzeléseket az Európai Bizottság munkatársai gyűjtötték össze célzott felmérések, közvéleménykutatások és online csoportbeszélgetések révén, amelyeket Európa egész területéről (azaz az EUból, a legkülső régiókból és a szomszédos országokból) származó fiatalokkal folytattak.

Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős uniós biztos és az EU Tanácsának német elnöksége 2020. október 15-én veszi majd át a kiáltványt a célzott ifjúsági párbeszéd keretében megrendezésre kerülő éves Interreg-rendezvényen, néhány olyan fiatal jelenlétében, akik hozzájárultak a dokumentum létrejöttéhez. A cél a legfelsőbb szintű uniós döntéshozók által a kiáltványra adott válaszok meghallgatása és megvitatása.

More information :

Interreg 30 Years

Publications