Az Európai strukturális és beruházási alapok 2014-2020

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke úgy rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók vagy szigetek lemaradásának csökkentésére, és különös figyelmet kell fordítani a vidéki térségekre, az ipari átalakulás által érintett térségekre és a súlyos és tartós természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókra.

További eszközök

 

Európai Strukturális és Beruházási Alapok 2014–2020: hivatalos szövegek és megjegyzések hu pdf

 

A következő rendeleteket az Európai Unió Hivatalos Lapjában (az EUR-Lex honlapon) tették közzé. Az EUR-Lexre mutató hivatkozást követve elérhetők a bibliográfiai adatok, a teljes szöveg, az esetleges helyesbítések és mellékletek, valamint minden egyéb hasznos információ, így például az eljárásra és a dokumentumok közötti kapcsolatra vonatkozók.

Regio WikiAz InfoRegiora vonatkozó jogszabályok teljes szövegének letöltése mellett Önnek lehetősége van most egy egyedi alkalmazásra, is bejelentkezni, amelynek segítségével dinamikus módon tájékozódhat az elsődleges és másodlagos jogszabályokkal kapcsolatban, valamint hozzáférhet a vonatkozó magyarázatokhoz is. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez az új eszköz kizárólag az angol szöveg vonatkozásában érhető el.

Az alkalmazáshoz való hozzáféréshez először regisztrálnia kell. Ez a magától értetődő folyamat igen gyors és egyszerű.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg legfrissebb változata a fenti hivatkozáson érhető el (lásd a „Dokumentum adatai” fül alatti „Az összes egységes szerkezetbe foglalt változat” rovatot). Figyelem! Az egységes szerkezetbe foglalt változatok joghatással nem bíró szövegek, csak dokumentációs célokat szolgálnak.

L. továbbá a Hivatalos Lapban közzétett kiegészítő nyilatkozatokat

ERFA-rendelet

Az Európai parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

L. továbbá a Hivatalos Lapban közzétett kiegészítő nyilatkozatokat

ESZA-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17-én) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

ETE-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

EGTC-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1302/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

A Kohéziós Alapról szóló

Az Európai Parlament és a Tanács 1300/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

EMVA-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen

ETHA-rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendelet teljes szövege az EUR-Lexen