Speciális támogatási eszközök

További eszközök

 

Az Európai Bizottság (Regionális Politikai Főigazgatóság) négy közös kezdeményezést hozott létre az Európai Beruházási Bank csoporttal és további pénzügyi intézetekkel együttműködve a 2007-2013 programozási időszak keretében a kohéziós politika hatékonyságának és fenntarthatóságának növelése érdekében. Kettő közülük (a JEREMIE és a JESSICA) a pénzügyi tervezési eszközök előmozdítását célozza, a két másik (a JASPERS és a JASMINE) pedig technikai segítségnyújtási eszközként szolgál.

 • JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Regions (kölcsönös segítségnyújtás projektek támogatására az európai régiókban) - egy technikai segítségnyújtási eszköz annak a tizenkét EU-tagállamnak, amelyek 2004-ben, illetve 2007-ben csatlakoztak az EU-hoz. Az érintett tagállamok számára olyan támogatásokat nyújt, amelyekre az uniós alapokból társfinanszírozott magas színvonalú nagyprojektek előkészítéséhez van szükségük.
 • JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források) - az Európai Bizottságnak az Európai Beruházási Alappal közösen létrehozott kezdeményezése. Olyan pénzügyi tervezési eszközök felhasználását ösztönzi, amelyek javítják a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését a strukturális alapok tevékenységein keresztül.
 • JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés) - az Európai Bizottság által az Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával (CEB) közösen létrehozott kezdeményezés. A városok fenntartható fejlesztését és rehabilitációját támogatja pénzügyi tervezési mechanizmusokon keresztül.
 • JASMINE - Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe (európai mikrofinanszírozási intézményeket támogató közös program) célja, hogy technikai segítséget és pénzügyi támogatást nyújtson a mikrohitel-szolgáltató nem bank jellegű intézményeknek, valamint hogy segítse őket tevékenységük működésének javításában, tevékenységi körük kiszélesítésében, illetve abban, hogy fenntarthatóvá tudjanak válni. A JASMINE továbbá arra törekszik, hogy terjessze a bevált gyakorlatokat a mikrohitelezés területén, és hogy etikai kódexet állítson össze a mikrohitel-szolgáltatók számára.

Háttérdokumentumok

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Kapcsolat

  European Commission - DG Regional Policy
  Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tel: +32 2 299 12 98/ 68125
  Fax: +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu

  Speciális támogatási eszközök