EU Szolidaritási Alapja

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) célja, hogy az EU jelentős természeti katasztrófák esetén válaszlépéseket tegyen, és a katasztrófa sújtotta európai területek iránti európai szolidaritást kifejezésre juttassa. Az alapot az EU a 2002 nyarán Közép-Európát ért súlyos áradásokra válaszul hozta létre. Azóta 80 esetben járt el különféle katasztrófahelyzetekben: árvizek, erdőtüzek, földrengések, viharok és aszályok alkalmával. Ez idáig 24 európai országot támogattak az alap forrásaiból, 5 milliárd eurót meghaladó értékben. Az összes eddigi beavatkozás listája megtalálható itt: PDF en

A Covid19-járványra adott válaszintézkedésként az uniós jogalkotók az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) alkalmazási körét 2020. április 1-jei hatállyal kiterjesztették a jelentős népegészségügyi vészhelyzetekre is. Az ezzel foglalkozó oldal itt található.

A támogatási kérelemnek a katasztrófa okozta első káresemény bekövetkeztétől számított 12 héten belül kell beérkeznie a Bizottsághoz. Lassan kibontakozó katasztrófák – például aszályok vagy egészségügyi vészhelyzetek — esetén ez a határidő a vészhelyzet elleni első hivatalos fellépéstől számított 12 hét. A Covid19-járványra különleges feltételek alkalmazandók (lásd az ezzel foglalkozó oldalt).

Kifejezetten javasoljuk, hogy a kérelem elkészítéséért felelős szerv a lehető leghamarabb közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a Regionális Politikai Főigazgatóság illetékes szolgálatával, mely számos tanáccsal szolgálhat az eljárás meggyorsítása érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalt rendszeresen frissítjük. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a támogatási kérelem legutóbbi változatát töltse le!

 • Kérelem ( 16-11-2017) Word en
 • Kitöltési útmutató ( 16-11-2017)Word en
 • Jelentős katasztrófák esetén alkalmazott küszöbértékek PDF en
 • Regionális katasztrófák esetén alkalmazott küszöbértékek PDF en
 • A küszöbérték meghatározásának módja a több régiót sújtó katasztrófák esetében (a GDP súlyozott átlaga alapján) xls en
 • Milyen összegű támogatás adható? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

A Bizottság elbírálja a kérelmet, majd - a kérelem elfogadása esetén - Ha az előirányzott forrás elérhetővé válik az EU költségvetésében, a Bizottság döntést hoz arról, hogy a támogatás címzettje az érintett állam, majd a támogatás folyósítása azonnal és egy összegben megtörténik. A támogatás kifizetését követően az érintett állam felelős a gyakorlati megvalósításért, beleértve a tevékenységek kijelölését, valamint azok auditálását és felügyeletét. A vészhelyzeti intézkedések finanszírozása visszamenőlegesen is történhet a katasztrófa első napjától kezdődően.

Fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja nem a természeti katasztrófák hatásait enyhítő sürgősségi válságkezelő eszköz. Anyagi támogatás csak a kérelem beérkezését és a költségvetési eljárást követően folyósítható, mely akár több hónapig is eltarthat.

2019 májusában a Bizottság nagyszabású értékelést tett közzé az alap 2002. évi létrehozása óta végzett munkájáról, és ajánlásokat fogalmazott meg a jövőre vonatkozóan. Az értékelés hangsúlyozza, hogy az EUSZA jelentős hozzáadott értéket képvisel a szükséghelyzeti és helyreállítási erőfeszítések támogatása, valamint a nemzeti és regionális hatóságokra nehezedő pénzügyi terhek enyhítése szempontjából. Az alap 5,2 milliárd eurót biztosított, ebből rekordösszegű 1,2 milliárd eurót a 2016–2017-es közép-olaszországi földrengésekre.
A jelentés azt is megállapította, hogy a beavatkozások gyorsasága, koherenciája, hatékonysága és közismertsége tekintetében van még mit javítani.
További információk az értékelésről

Európai Bizottság
Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság
E1 csoport/EUSF:
B-1049 Brüsszel
Belgium
Inguna Kramina
Inguna.KRAMINA@ec.europa.eu
telefonszám: +32 229-66062
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
telefonszám: +32 2 295 36 09

Milyen esetekben nyújt segítséget az Európai Unió Szolidaritási Alapja?

The EUSF Az EUSZA pénzügyi támogatást nyújthat a tagállamoknak és a csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak.

 • „Jelentős katasztrófa” esetén: a teljes közvetlen kár meghaladja a 3 milliárd eurót 2011-es árakon vagy az érintett állam GNI-jének 0,6%-át, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb;
 • kisebb, úgynevezett „regionális katasztrófák” esetén: a teljes közvetlen kár meghaladja a regionális GDP 1,5%-át (NUTS 2 szinten). A legkülső régiók esetében a regionális GDP 1%-ában meghatározott küszöbértéket kell alkalmazni;
 • abban az esetben, ha a jogosult államot ugyanaz a jelentős katasztrófa sújtja, mint a jogosult szomszédos államot;
 • „súlyos egészségügyi vészhelyzet” esetén: a veszélyhelyzet-reagálási intézkedések összköltsége 2011-es árakon több mint 1,5 milliárd euróra, azaz GNI-jének több mint 0,3%-ára becsülhető.

Milyen költségvetésből?

A Szolidaritási Alapból származó támogatás legfeljebb évi 500 millió euró összegig vehető igénybe (2011-es árakon), hozzáadva az előző év fel nem használt allokációját, amely a rendes uniós költségvetéshez képes már egy megemelt összeg. Az egyes támogatásokat az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá a Bizottság javaslatát követően. Az összeg negyedének az adott év október 1-jén még rendelkezésre kell állnia, hogy az év végéig esetlegesen felmerülő igényeket is ki lehessen elégíteni. Abban az esetben, ha az év hátralévő részére fennmaradó források nem elégségesek, kivételes jelleggel a hiányt pótolni lehet a következő évi költségvetés terhére.

Milyen intézkedéseket támogat?

The EUSF Az EUSZA a tagállamok közkiadását a következő létfontosságú sürgősségi intézkedések esetében egészíti ki:

 • az infrastruktúra, valamint az energia, ivóvíz és szennyvíz, távközlés, közlekedés, egészségügy és oktatás területén működő létesítmények működésének helyreállítása;
 • ideiglenes szállás biztosítása és a mentési szolgálatok támogatása az érintett lakosság szükségleteinek kielégítése érdekében;
 • a megelőző infrastruktúra biztosítása, valamint intézkedések a kulturális örökség megóvása érdekében;
 • a katasztrófa által sújtott területek megtisztítása, beleértve a természeti övezeteket is, adott esetben az ökoszisztéma-alapú megközelítéseknek megfelelően, valamint az érintett természeti övezetek haladéktalan helyreállítása a talajerózió azonnali következményeinek elkerülése érdekében;
 • gyors segítségnyújtás a súlyos közegészségügyi vészhelyzetben érintett lakosság számára, beleértve az orvosi ellátást is;
 • a lakosság védelme az érintettség kockázatával szemben, beleértve a betegségek terjedésének megelőzését, figyelemmel kísérését vagy ellenőrzését, a súlyos közegészségügyi kockázatok elleni küzdelmet vagy a közegészségre gyakorolt hatásuk enyhítését.

Az Európai Unió Szolidaritási Alapját nem a természeti katasztrófákkal kapcsolatos költségek összességének fedezésére hozták létre. Az EUSZA elvben csak olyan károk finanszírozására korlátozódik, amelyekre nem lehet biztosítást kötni, ezért a magánembereket sújtó károkra nem terjed ki. A hosszú távú intézkedések – például a gazdaság helyreállítása és a megelőzés – nem jogosultak EUSZA-támogatásra. Ez azonban más eszközök – különösen az európai strukturális és beruházási alapok — keretében is támogatható lehet.

Példa

Ausztria – 2005. augusztusi árvíz (regionális katasztrófa)

2005 augusztusában súlyos áradás következett be Ausztria Vorarlberg és Tirol tartományában. Az árvíz komoly károkat okozott a mezőgazdaságban, az idegenforgalomban, magánházakban, vállalatokban, a közlekedési hálózatban és az infrastruktúra más területein. A közvetlen kár összértéke becslések szerint 591,94 millió euró, mely Ausztria bruttó nemzeti jövedelmének megközelítőleg 0,27%-át teszi ki. Mivel ez alacsonyabb, mint a Szolidaritási Alap mozgósításához szükséges „jelentős katasztrófára” vonatkozó küszöbérték (Ausztria bruttó nemzeti jövedelmének 0,6%-az 1,3363 milliárd euró), a kérelmet az úgynevezett „rendkívüli regionális katasztrófa” kritériumai alapján vizsgálták. A Bizottság a kérelemmel együtt benyújtott bizonyítékok vizsgálata alapján arra a következtetésre jutott, hogy Ausztria kivételesen igénybe veheti a Szolidaritási Alapot. A pénzügyi támogatás mértékét 14,79 millió euróban szabta meg. A támogatást a következő beavatkozásokra használták fel:

 • az infrastruktúra, különösen az állami utak azonnali helyreállítása. Az EUSZA hozzájárulásának összértéke: 9,86 millió euró;
 • a megelőzést szolgáló infrastruktúrák azonnali biztosítása, különösen a folyóvizek megkárosított töltéseinek helyreállítása, beleértve a fák és a kőtörmelékek eltávolítását, a duzzasztó helyreállítását, a folyómedrek stabilizálását és helyreállítását. Az EUSZA hozzájárulásának összértéke: 4,93 millió euró.

Dokumentumok

Tájékoztató

Jelentések

Panorama (magazin)

Sajtóközlemények