Az elocsatlakozási támogatási eszköz (IPA)

2007 januárjától az előcsatlakozási támogatási eszköz egy sor olyan közösségi programot és pénzügyi eszközt helyettesít, melyeket tagjelölt, illetve potenciálisan tagjelölt országokra irányultak. Ilyen program volt a PHARE, a PHARE CBC, az ISPA, a SAPARD, a CARDS, valamint a Törökország számára létrehozott pénzügyi eszköz.

Az IPA 2007-2013 ("IPA I") által nyújtott támogatás felhasználására a következő öt területen kerülhet sor:

  • az intézmények átalakításának és megszilárdításának elősegítése;
  • határokon átnyúló együttműködés (az EU tagállamaival, valamint az IPA-támogatásokra jogosult más államokkal is);
  • regionális fejlesztés (közlekedés és szállítás, környezetvédelem, gazdasági fejlődés);
  • emberi erőforrások (a humán tőke erősítése, kirekesztés ellen folytatott küzdelem);
  • vidékfejlesztés.

Az IPA támogatásaira jogosult országokat két csoportra osztjuk:

  • a tagjelölt országok (Törökország, Albánia, Montenegró, Szerbia és az Észak-Macedón Köztársaság) az IPA támogatásait mind az öt területen felhasználhatják;
  • a Kelet-Balkánhoz tartozó potenciális tagjelölt országok (Bosznia-Hercegovina, Koszovó az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244/99. határozata értelmében) csak a két első területen használhatják fel az IPA-támogatásokat.

A 2014–2020-as időszakra szóló Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel ("IPA II") kapcsolatos jogi keret és pénzügyi támogatás az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságának felelősségi körébe tartozik, kivételt képez ezalól a tagállamok és az IPA-országok közötti, határokon átnyúló együttműködés.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro