Pénzügyi irányítás

Bár a strukturális alapok az EU költségvetésének részét képezik, elköltésüknek módja az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok közötti megosztott felelősségen alapuló rendszerben történik:

 • a Bizottság megtárgyalja és elfogadja az EU tagállamai által javasolt fejlesztési programokat, és kiosztja a forrásokat.
 • az EU tagállamai/régiói irányítják a programokat, azokat a projektek kiválasztásával végrehajtják, valamint ellenőrzik és értékelik.
 • a Bizottság foglalkozik a programok nyomon követésével, kötelezettséget vállal, és kifizeti a jóváhagyott költségeket.

Az egyes operatív programokhoz, a nemzeti hatóság jelöl ki:

 • irányító hatóságot (az operatív programot irányító nemzeti, regionális vagy helyi hatóságot vagy állami, illetve magántestületet)
 • tanúsító testületet (nemzeti, regionális vagy helyi hatóságot vagy testületet, amely igazolja a költségnyilatkozatokat és a kifizetési kérelmeket azt megelőzően, hogy azokat továbbítanák a Bizottságnak)
 • ellenőrző testületet (minden operatív programhoz egy-egy nemzeti, regionális vagy helyi hatóságot vagy testületet, amely felügyeli az irányítási és felügyeleti rendszer hatékony működését).

Kötelezettségvállalások

Az operatív programokkal kapcsolatos költségvetési kötelezettségvállalások éves arányban, alaponként és célkitűzésekként kerülnek meghatározásra. A Bizottság az operatív program elfogadása előtt határozza meg az első éves arányt. Ezt követően minden év április 30-áig meghatározza az arányokat.

A kötelezettségvállalások automatikus visszavonása

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás bizonyos hányadát abban az esetben, ha az felhasználatlan marad, vagy ha a kifizetési kérelmek benyújtása a költségvetési kötelezettségvállalás évét követő harmadik év végéig nem történik meg.

A finanszírozás feltételei

A társfinanszírozás maximális mértéke

A társfinanszírozás maximális aránya:

 • Kevésbé fejlett régiók: 80% vagy 85% (további információkért lásd az 1303/2013/EU rendelet 120. cikkét)
 • Átmeneti régiók: 60%
 • Fejlettebb régiók: 50%
 • Kohéziós Alap: 85%
 • Európai területi együttműködés: 85%

Támogatható kiadások

Az a kiadás támogatható, amely 20014. január 1. és 2023. december 31. között merül fel. A társfinanszírozott tranzakciókra a támogathatóság kezdetének időpontjáig nem kerülhet sor. A szabályokat nemzeti szinten határozzák meg, kivéve, ahol az alapra vonatkozó egyedi szabályok mást írnak elő.

Archívum