Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014-2020

Az ERFA célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése az Európai Unióban a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentésével.

Az ERFA számos nagy prioritású területre összpontosítja támogatásait, az úgynevezett "tematikus koncentráció" jegyében:

  • Innováció és kutatás
  • Digitalizáció
  • Kis- és középvállalatok (kkv-k) támogatása
  • Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság

Az ERFA által az ezekhez a prioritásokhoz rendelt erőforrások a régió kategóriájától függenek.

  • A fejlettebb régiókban a pénzeszközök legalább 80 százalékának legalább kettőre kell összpontosulnia a fenti prioritások közül.
  • Az átmeneti régiókban a pénzeszközök 60%-át érinti ez a koncentráció.
  • A kevésbé fejlett régiókban 50% ez a hányad.

Ezen túlmenően az ERFA erőforrásainak egy részét kifejezetten a kis szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést segítő projektekre kell fordítani:

  • Fejlettebb régiók: 20%
  • Átmeneti régiók: 15%
  • Kevésbé fejlett régiók: 12%

Európai Területi Együttműködés

Az Európai Területi Együttműködés programjai esetében a pénzeszközök legalább 80%-a a fent említett négy prioritási területre összpontosul.

Sajátos területi jellemzők

Az ERFA kiemelt figyelmet fordít a sajátos területi jellemzőkre is. Az ERFA beavatkozásainak célja, hogy csökkentse a városias területeken a gazdasági, környezeti és társadalmi problémákat, különös tekintettel a fenntartható városfejlesztésre. Az ERFA erőforrásainak legalább 5%-át erre a célra tartják fenn, a városok által irányított "integrált akciók" keretében.

Azok a területek, amelyek földrajzi szempontból hátrányos adottságúak (félreesők, hegyvidékiek vagy ritkán lakottak), speciális elbánás előnyeit élvezhetik. Végül pedig a legtávolabbi területek külön segítséget kapnak az ERFA-tól a távoliságukból eredő esetleges hátrányok ellensúlyozására.