Hozzáférés az alapokhoz

Az adott regionális programot irányító hatóságnál lehet pályázni regionális támogatásra. A testület értékeli az Ön projektjét, majd dönt a támogatás odaítéléséről.
Az Ön irányító hatósága de en fr

 • A regionális alapokból támogatást kaphatnak például a következő szervezetek: köztestületek, a magánszféra szervezetei (különösen a kisvállalkozások), egyetemek, szövetségek, nem kormányzati szervezetek és öntevékeny szervezetek. Azok a külföldi cégek, amelyek székhelye a vonatkozó regionális operatív programok által lefedett régióban található, szintén pályázhatnak, amennyiben e cégek megfelelnek az európai közbeszerzési szabályoknak.
 • Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön régiójában ki pályázhat, lépjen kapcsolatba az Ön irányító hatóságával de en fr.
 • A tagjelölt vagy a felvételt kérő országokban a projekttámogatóknak az előcsatlakozási támogatási eszközzel (IPA) kell felvenniük a kapcsolatot.
 • A legtöbb esetben projekteket támogatnak, így Önnek támogatásra alkalmas projektet kell létrehoznia; a támogatást Ön a folyamat különböző szakaszaiban kapja meg.
 • Mielőtt támogatásra pályázna, ellenőrizze a régiójában folyó európai operatív programokat de en fr. Pályázatának meg kell felelnie az Ön regionális programja által meghatározott kiválasztási kritériumoknak és beruházási prioritásoknak.
 • Önnek részt kell vennie az illetékes irányító hatóság pályázati eljárásában. Bizonyos hatóságok folyamatosan, míg mások csak bizonyos időszakokban fogadnak el pályázatokat. A részletekről az Ön irányító hatóságának de en fr honlapján lehet tájékozódni.

A projektek méretét illetően nincs alsó határ. A projektek európai hozzáadott értéke számít: hatásuk a foglalkoztatásra, innovatív jellegük, valamint az, hogy hozzájárulnak-e a régió gazdasági versenyképességéhez.

 • Az európai támogatások kedvezményezettjei gyakran arra mutatnak rá, hogy a regionális finanszírozási pályázatok összeállítására fordított idő a hosszabb távú előnyök révén bőségesen megtérül.
 • Habár az alapok csak részben finanszírozzák a projekteket, mégis jelentős húzóhatást fejtenek ki rájuk. Az uniós támogatások gyakran újabb partnerek színre lépését eredményezik.

Az alábbi lista a teljesség igénye nélkül tartalmaz számos olyan forrást, amely az EU regionális alapoktól származó támogatással kapcsolatos segítséget és tanácsokat tartalmaz:

 • A Europe Direct információs hálózatok, amelyek egész Európában több száz információs pontból állnak;
 • Az Ön irányító hatósága de en fr a projekttel kapcsolatos pályázat minden szakaszában tanácsot nyújt Önnek;
 • Az Ön helyi hatóságánál vagy kereskedelmi kamarájánál működő európai csoport;
 • A vállalatok európai hálózata en szakértői tanácsot nyújt a kisvállalkozásoknak azzal kapcsolatban, hogy a kutatás és fejlesztés, az innováció, a beruházás, a foglalkoztatás és a képzés terén milyen módon érhetők el az uniós közösségi alapok és támogatások.
 • Az EU igen sokféle projekt és program számára nyújt finanszírozást és támogatást számos szakpolitika terén, például a kultúra, az oktatás, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, a kutatás és a környezet területén.
 • További információkat az uniós támogatásoknál, alapoknál és programoknál lehet találni
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions