ESPON

Interreg

További eszközök

 

Programme description

Fő célok

Az ESPON 2020 együttműködési program célja az uniós kohéziós politika hatékonyságának javítása, és az európai strukturális és beruházási alapok alá tartozó egyéb ágazati politikák és programok, valamint a nemzeti és regionális területfejlesztési politikák támogatása. Ennek megvalósítása érdekében mind a 28 tagállamra, valamint a négy partnerországra, Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára és Svájcra vonatkozóan területi adatállományokat állít elő, terjeszt és tesz közzé.

Finanszírozási prioritások

Az ESPON az „Intézményi kapacitás javítása” tematikus célra (11. tematikus cél) összpontosít. Mivel azonban mind a 11 tematikus cél rendelkezik területi dimenzióval vagy hatással, az ESPON 2020 részeként előállított, terjesztett és közzétett területi adatok alapján az összes ilyen cél támogatásra alkalmas területnek minősül.

Várható hatások

 • Az alkalmazott kutatás és elemzések révén több területi adatállomány létrehozása.
 • Az ismeretátadás és az analitikai felhasználói támogatás használatának magasabb szintre emelése.
 • Hatékonyabb területi megfigyelés és területi elemzésre alkalmas eszközök.
 • Szélesebb körű tájékoztatás a területi adatállományokról, és azok szélesebb körű felhasználása.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004