URBACT

Interreg

További eszközök

 

Programme description

Az URBACT III program áttekintése

Az URBACT III az Európai Unió által (az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül, közel 75 millió euróval) közösen finanszírozott, az Európai Területi Együttműködés részét képező (a 2014-től 2020-ig tartó időszakot felölelő) program.

Az URBACT III a fenntartható városfejlesztés előmozdítására szolgáló európai uniós csere- és oktatási program. Lehetővé teszi az európai városok számára, hogy együttműködésben dolgozzanak ki megoldásokat a városok előtt álló kihívások leküzdésére, továbbá hogy a várospolitika valamennyi uniós szereplőjével megoszthassák a helyes gyakorlatokat, a levont tanulságokat és a megoldásokat. A program az Európai Unió mind a 28 tagállamára, továbbá az Unió két partnerországára, Norvégiára és Svájcra is kiterjed.

Az URBACT III program annak érdekében könnyíti meg az ismeretek és a helyes gyakorlatok megosztását a városok és a kormányzat más szintjei között, hogy ezzel előmozdítsa fenntartható fejlődést és javítsa a regionális és kohéziós politika hatékonyságát. Eközben az URBACT III program hozzájárul az Európa 2020 céljainak megvalósításához is: az ismereteik és készségeik fejlesztésére szolgáló mechanizmust biztosít a várospolitikát fejlesztő és végrehajtó szereplők számára. Az URBACT III programban való részvétellel szerzett új ismeretek és készségek hozzájárulnak Európa városainak megerősödéséhez, a városi élet felpezsdítéséhez, továbbá segítséget nyújtanak az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez (az Európa 2020 stratégia három prioritásához) kapcsolódóan felmerülő városi problémák sorának megoldásához.

URBACT III program – a javasolt stratégia, célkitűzések és a főbb lépések

Hogy reagálni tudjanak a városi térségek előtt álló számos kihívásra, a városok közigazgatási szervezeteinek folyamatosan fejleszteniük és bővíteniük kell azokat az ismereteiket és készségeiket, amelyek lehetővé teszik számukra a fenntartható integrált politika kidolgozását és végrehajtását. Ez a „kapacitásbővítés” kedvező hatást gyakorol majd az operatív programok végrehajtására a 2014–2020-as programozási időszakban, amikor erősebben jut majd kifejezésre a kohéziós politika városi dimenziója. Az URBACT III program lehetővé teszi a választott tisztségviselők, tisztviselők és egyéb városi szereplők közötti ismeretátadást és a tanulást, és mindemellett hozzájárul az integrált várospolitikai megközelítések hatékonyabb tervezéséhez és végrehajtásához az európai városokban.

Az URBACT III program négy fő célkitűzés köré szerveződik:

1. A szakpolitika végrehajtására való kapacitás: A fenntartható városi politikák és gyakorlatok integrált és a részételen alapuló módon történő kezelésére szolgáló városi kapacitások bővítése.

2. Politikatervezés: A városok fenntartható stratégiái és cselekvési tervei tervezésének fejlesztése.

3. A politika végrehajtása: A városok integrált és fenntartható városi stratégiái és cselekvési tervei végrehajtásának javítása

4. Ismeretfejlesztés, az ismeretek megosztása: Annak biztosítása, hogy a szakemberek és döntéshozók minden szinten jobban tudjanak hozzáférni az ismeretekhez, illetve hogy az említettek a fenntartható városfejlesztés valamennyi aspektusával kapcsolatban megosszák a know how-t, figyelemmel a városfejlesztési szakpolitikák fejlesztésére.

E célkitűzések elérése érdekében az URBACT III programban háromféle beavatkozási megoldás kidolgozására kerül sor: transznacionális csere, kapacitásbővítés, továbbá az ismeretek kiaknázása és terjesztése. E beavatkozási megoldások mindegyike az URBACT II programban kifejlesztett erősségekre épül.

Középpontban a tematikus célkitűzések 

Noha a városi problémák jellege és természete városonként eltérő, az URBACT III különös hangsúlyt fektet számos olyan közös témára, amelyekkel az európai városoknak kell szembenézniük.

 • 1. tematikus célkitűzés: A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése
 • 4. tematikus célkitűzés: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre való áttérés támogatása valamennyi ágazatban
 • 6. tematikus célkitűzés: A környezet védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
 • 8. tematikus célkitűzés: A foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása
 • 9. tematikus célkitűzés: A szegénység elleni küzdelem és a társadalmi befogadás erősítése

E koncentráció elérése az URBACT III. program e tematikus célkitűzésekre irányuló tevékenységeivel kapcsolatos pályázati felhívások célzásával történik. 

A várható hatások

 • A városok szakemberei több ismeretre és kapacitásra tesznek szert a fenntartható városfejlesztés integrált megközelítésével kapcsolatban
 • A városok integrált stratégiákat és cselekvési terveket dolgoznak ki a fenntartható városfejlesztésre figyelemmel
 • Javul a városok teljesítménye a fenntartható városfejlesztés integrált terveinek megvalósítása tekintetében
 • A szakemberek és döntéshozók minden szinten jobban tudnak hozzáférni a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatban az URBACT keretében rendelkezésre álló tematikus ismeretekhez, és alkalmazzák is ezeket az ismereteket

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003