(Interreg V-A) HU-RO - Hungary-Romania

Interreg

További eszközök

 

Programme description

Fő célok

A kooperációs program céljai közé tartozik a foglalkoztatottság növelése és a közös gazdasági fejlődés lehetővé tétele a munkaerő a támogatható terület potenciáljai alapján történő jobb és jobban koordinált elosztása által. Javítani fogja a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és segíteni fogja a gyors és koordinált válaszadást vészhelyzetekre a meglévő kapacitások harmonizált fejlesztése és koordinált felhasználása által. Továbbá a program támogatni fogja a közös értékeket és erőforrásokat, attrakcióként használva azokat és fejlesztve a mindkét fél számára előnyös közös turizmust. Végül a program közösen fogja kezelni a - vidéki és városi - hátrányos helyzetű területek kihívásait és az egészségügyi kihívásokat, hogy az egész területen jobb szolgáltatások legyenek elérhetőek a meglévő források hatékonyabb felhasználása és a szolgáltatások nyújtásában tapasztalható nagyobb léptékű egyenlőtlenségek csökkentése által.

Finanszírozási prioritások

A program a következő hat prioritásra fog összpontosítani:

 1. A közös értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások területén)
 2. A fenntartható, határokon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek csökkentése (Együttműködés a megközelíthetőség területén)
 3. A foglalkoztatás fejlesztése és a fenntartható, határokon átnyúló mobilitás elősegítése (Együttműködés a foglalkoztatás területén)
 4. Az egészségügyi szolgáltatás fejlesztése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés területén)
 5. A kockázatmegelőzés és a katasztrófakezelés fejlesztése (Együttműködés a kockázatmegelőzés és a katasztrófakezelés      területén)
 6. Intézmények és polgárok határokon átnyúló együttműködésének elősegítése (Intézmények és közösségek együttműködése)

Várható hatások:

 • a határokon átnyúló folyók és patakok (felszíni vizek) és talajvizek javulása, a meglévő vízerőforrások fenntarthatóbb használata és kezelése, a megelőzés javulása - a szennyezés, főleg az árvizekhez köthető szennyezés védelme, hatékony kommunikáció és a szennyezések negatív hatásait csökkentő közös cselekvés.
 • A természeti, történelmi és kulturális örökség és erőforrások fenntartható használata a támogatható területen.
 • A határokon túlnyúló megközelíthetőség javítása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T-infrastruktúrához történő kapcsolása által
 • A határokon átnyúló tömegközlekedés növekvő szerepe és a kerékpárutak kiterjesztése és fejlesztése.
 • Megnövekedett foglalkoztatottság a határterületen.
 • Jobb, határokon átnyúló egészségügy.
 • Jobb határokon átnyúló katasztrófa-és kockázatkezelés.
 • Jobb határon átnyúló együttműködés a hatóságok és közösségek között.

Regions

 • Hungary
  • Észak-Alföld
  • Dél-Alföld
 • Romania
  • Nord-Vest
  • Vest

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 189,138,672.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 231,861,763.00 €

Total EU contribution: 189,138,672.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB049