Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program

Magyarország

További eszközök

 

Programme description

Fő célok

A program célja a fenntartható növekedés támogatása, valamint, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében. Javítaná az árvízvédelmet, valamint több lakos számára biztosítana jobb hulladék- és szennyvízgazdálkodási szolgáltatásokat és jó minőségű ivóvizet, segítene a természetes élőhelyek és fajok megóvásában, illetve javítaná az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások felhasználását.

Finanszírozási prioritások

A program öt fő prioritásra épül:

 • Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
 • A vízellátás, a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás, valamint a szennyvízgazdálkodás fejlesztése
 • Hulladékgazdálkodással és környezeti helyreállítással kapcsolatos fejlesztések
 • Természetvédelemmel és vadvédelemmel kapcsolatos fejlesztések
 • A jobb energiafelhasználás és a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása

Várható hatások:

 • Az árvízvédelmi intézkedések 1 100 000 lakos javát szolgálják;
 • A továbbfejlesztett vízellátás további 340 000 emberhez jut el;
 • További 800 000 embert szolgál ki a továbbfejlesztett szennyvízkezelés;
 • A szilárdhulladék-újrafeldolgozási kapacitás növelése évi további 60 000 tonnával; és
 • Az üvegházhatású gázok kibocsátásának éves csökkenése 1 544 000 tonna CO2egyenértéknek megfelelően

zöveg program

Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program

Regions

 • Hungary

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 3,131,268,934.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 85,836,949.00 €

Thematic priorities

 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 3,784,832,361.00 €

Total EU contribution: 3,217,105,883.00 €

CCI number: 2014HU16M1OP001