Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Magyarország

További eszközök

 

Programme description

Befektetési program a humán tőke növeléséért és a társadalmi környezet javításáért Magyarországon.

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (OP), amely a Magyarországnak 2014–2020 között nyújtott összes uniós pénzügyi támogatás több mint 11%-át kapja, 2,6 milliárd EUR uniós finanszírozásban részesül, amelynek 65,4 %-át az Európai Szociális Alap (ESZA), 34,6%-át pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) adja.

A humán tőke az a terület, ahol Magyarország a legnagyobb lemaradással küzd a hosszú távon ható strukturális fejlesztési tényezőket tekintve. Az OP célja ezért az, hogy hozzájáruljon a társadalmi és demográfiai kihívások kezeléséhez. A főbb beavatkozási pontok a társadalmi befogadás, a szociális kohézió és a család szerepének erősítése, az egészségfejlesztés és a megelőzés, a közoktatás színvonalának javítása, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, valamint a szociális intézmények személyzetének megerősítése.

E program különböző intézkedései segítenek a gazdasági növekedéssel összefüggő társadalmi kohézió kiépítésében, valamint Magyarország foglalkoztatási és fejlesztési céljainak elérésében. A program a hátrányos helyzetű csoportok, romák és más szociális deprivációval jellemzett, szegregáltan élő csoportok bevonásával alapvető változásokat idézhet elő Magyarország társadalmi környezetében. A közoktatási és egészségfejlesztési programok révén az életminőség javításához is hozzájárul.
Magyarország nemzeti Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának várható hatásai többek között a következők:

 • 18 000 hátrányos helyzetű személy vesz majd részt a munkaerő-piaci integrációt célzó programokban;
 • 170 000 személy részesülhet jobb családtámogatási szolgáltatásokban;
 • 110 településen hajtanak végre programokat a szegregált területek integrációja érdekében;
 • 7000 migráns és kisebbségi (köztük roma) vesz részt társadalmi fejlesztési programokban;
 • az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési programok 300 000 embert érhetnek el, a korszerűbb egészségügyi infrastruktúra 4000 további személy befogadására lesz alkalmas;
 • a gyermekvédelmi és szociális ellátási intézményekben 10 000 hely tekintetében valósul meg az intézményi alapú szolgáltatásokról a közösségi alapúakra való átállás;
 • 60 000 diák és 40 000 tanár vesz részt a különböző képzési és átképzési programokban, amelyek célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése és megelőzése, valamint a magas színvonalú kora gyermekkori, általános és középiskolai oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása;
 • 280 közoktatási intézményt fejlesztenek a készségek elsajátítását és az egész életen át tartó tanulást szolgáló oktatásba, képzésbe és szakképzésbe való befektetéssel;
 • 500 mikro-, kis- és középvállalkozás, köztük szövetkezetek és a szociális gazdaság vállalkozásai részesülnek pénzügyi eszközökben a társadalmi együttműködés megerősítése érdekében.

Szöveg program

Regions

 • Hungary

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 904,816,497.00 €
 • European Social Fund (ESF): 1,707,972,503.00 €

Thematic priorities

 • TO10 - Education and training
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 3,069,636,241.00 €

Total EU contribution: 2,612,789,000.00 €

CCI number: 2014HU05M2OP001