Danube

Interreg

További eszközök

 

Programme description

Fő célok

A Duna Transznacionális Program támogatja a területi politikák integrálását számos, az Európai Duna Régió Stratégia (EDRS) prioritásaihoz köthető területen. A transznacionális projektek befolyást kellene gyakoroljanak – a politikák hajtóerejeként – a nemzeti, regionális és helyi politikákra.

Finanszírozási prioritások

A program négy prioritásra fog összpontosítani:

 • „Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió”: az ökoinnováció, ismeretátadás, klaszterpolitika, társadalmi innováció és szakképzett vállalkozói szféra támogatása, beleértve a technológiai és nem technológiai jellegű innováció aspektusait. 
 • „A környezetért és a kultúráért felelős Duna Régió”: a közös és integrált fellépésre összpontosít, hogy a fenntartható fejlődési és növekedési stratégiák alapjaként meg lehessen őrizni és kezelni lehessen a Duna Régió természeti és kulturális örökségének és erőforrásának sokféleségét. 
 • „Jobban összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió”: támogatja a környezetbarát, alacsony széndioxid-kibocsátású és biztonságos szállítási rendszerekhez kapcsolódó közös kihívásokat (beleértve a belföldi vízi szállítási útvonalakat, kikötőket és a multimodális összeköttetéseket), hogy hozzájárulhasson a fenntartható regionális és helyi mobilitáshoz, modális integrációhoz és az intelligens közlekedési rendszerekhez. 
 • „Jól kormányzott Duna-régió”: Ennek a prioritásnak létfontosságú a hozzájárulása a közintézmények és az EU Duna Régió Stratégiájának hatékonyabb megvalósítását szolgáló kulcsszereplők képességeinek és kapacitásainak növeléséhez. A jogi és politikai keretrendszer javítására, a stratégiák, közös kapacitások és intézkedések kialakítására törekszik, továbbá szolgáltatásokat igyekszik biztosítani a komoly szociális kihívásokkal küzdő területeken (beleértve a munkaerő-piaci szakpolitikákat, oktatási rendszereket és politikákat, demográfiai változásokat és migrációs kihívásokat, kiszolgáltatott és marginalizált csoportok befogadását, részvételen alapuló tervezési folyamatot és a civil társadalom bevonását, a város-vidék közötti együttműködést és partnerséget, a biztonság és jogérvényesülés területén való együttműködést). 

Várható hatások:

Fokozott együttműködés a következő területeket érintő kihívások megoldása érdekében:

 • kutatás és innováció,
 • a vállalati és társadalmi innovációhoz szükséges kompetenciák,
 • a természeti és kulturális örökség és erőforrások fenntartható használata,
 • transznacionális vízgazdálkodás és árvízkockázat megelőzése, katasztrófákkal kapcsolatban felmerülő kockázatok kezelése,
 • környezetbarát, biztonságos és kiegyensúlyozott közlekedési hálózatok,
 • energiabiztonság és energiahatékonyság,
 • Fokozott együttműködés a prioritási területek koordinátorai irányítási kapacitásának növeléséhez az EU Duna Régió Stratégiája (DRS) céljai, célkitűzései és a fontos lépések hatékony megvalósítása érdekében.

Regions

 • Austria
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
 • Hungary
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 202,095,405.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 274,578,077.00 €

Total EU contribution: 231,924,597.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M6TN001