Operatív program 'Nyugat-Dunántúl'

A konvergencia-célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott regionális operatív program

Magyarország

További eszközök

 

2007. augusztus 1-jén az Európai Bizottság a 2007–2013-as idoszakra vonatkozó, regionális operatív programot fogadott el Magyarország nyugat-dunántúli régiója számára. Az operatív program a konvergencia-célkituzés keretében valósul meg, mintegy 545 milló euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztüli közösségi támogatás 464 millió euróra teheto, amely az Uniónak Magyarország 2007–2013 közötti kohéziós politikájára elkülönített teljes befektetésének körülbelül 1,8%-át teszi ki.

1. A program célja

A program célkituzése a gazdasági és közszolgáltatást nyújtó infrastruktúra fejlesztése a nyugat-dunántúli régióban, valamint a növekedés és foglalkoztatás ösztönzése a fenntartható fejlodés elveinek figyelembevételével.

A program konkrét célkituzései:

 • a helyi, innovációs forrásokon alapuló gazdaság és vállalkozási hálózatok kiépítésének elosegítése;
 • magas színvonalú szolgáltatásokon alapuló, a helyi kulturális örökség elonyeit kihasználó turizmus kifejlesztése;
 • regionális központok szerepét betölteni képes, vonzó városok hálózatának támogatása;
 • a regionális központok és alközpontok tiszta környezetének és biztonságos megközelíthetoségének biztosítása; valamint
 • helyi igényeket kielégíteni képes, közszolgáltatást nyújtó infrastruktúrába történo beruházás.

2. A beruházás várható hatása

A program várhatóan növelni fogja a régió egy fore jutó bruttó hazai össztermékét (GDP) – a foglalkoztatási ráta is növekedik, valamint új munkahelyek teremtésére kerül sor. A program célja továbbá a helyi vállalatok által termelt hozzáadott érték növelése, valamint számos hátrányos helyzetu tanuló számára a támogatott oktatásban és oktatási intézményekben való részvétel lehetové tétele.

3. Prioritások

A program az alábbi prioritásokra épül:

1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés [a teljes finanszírozás mintegy 15,4%-a]

Ez a prioritás a régió vállalkozásainak fejlesztéséhez járul hozzá a hálózatépítési tevékenységük támogatása és a vállalkozóknak nyújtott modern konzultációs szolgáltatások révén. Az üzleti parkok infrastruktúrájának javítását is elosegíti, valamint erosíti a szakmai és felsooktatási képzés helyi jellegét a gazdaság specifikus szükségleteinek figyelembevételével.

A program ezért támogatni fogja a helyi klaszter által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését, és elosegíti a Nyugat-Dunántúl helyi felsooktatási együttmuködési hálózatának fejlesztését. Ezenfelül a program a befektetoi környezet ösztönzését, a marketingtevékenységek fejlesztését és technológiatranszfer-központok és inkubátorok létesítését kívánja megvalósítani.

2. prioritás: A turizmus fejlesztése – a pannón örökség megújítása [a teljes támogatás körülbelül 23,6% százaléka]

A cél a gyógyfürdoturizmus kifejlesztése a Nyugat-Dunántúlon, a régió történelmi és kulturális hagyományaira épülo tevékenységek biztosítása, valamint az ökoturizmushoz kapcsolódó tematikus programok és szolgáltatások támogatása. A régió turizmust irányító testületeinek megújítása is kiemelt fontosságú célkituzés.

E célkituzések eléréséhez a program számos olyan tevékenységet támogat mint például:

 • a turistalátványosságok körüli beköto utak és kerékpárutak minoségének javítását;
 • kastélyok és templomok felújítását;
 • regionális, ökoturizmus jellegu projektek kidolgozását;
 • a turistaszálláshely-kapacitás bovítését; valamint
 • támogatás nyújtását a helyi és regionális turizmus marketingjével foglalkozó szervezetek részére.

3. prioritás: Városfejlesztés [az össztámogatás mintegy 19%-a]

A legfobb hangsúly a városközpontok felújítására vonatkozó elképzeléseken van. A középületek energiahatékonyságát javító, a közlekedési dugók csökkentését és több gyalogos övezet bevezetését, a volt ipari területek feltámasztását és a zöld területek növelését célzó munkálatokat kezdenek majd el.

Intézkedéseket hoznak az elszegényedett lakótelepek hanyatlásának megállítására, valamint több kulturális, sport- és szabadidos tevékenység bevezetésének támogatására. A közlekedési infrastruktúra javítása céljából a program támogatni fogja az intermodális rendszerek kifejlesztését új tömegközlekedési lehetoségek építésével és a meglévo felújításával egyidejuleg.

4. prioritás: Környezetvédelem és közlekedési infrastruktúra fejlesztése [az összes támogatás mintegy 20,1%-a]

Az e prioritáshoz kapcsolódó célok: a környezettudatosság növelése, a felszíni víz minoségének – az EU vízügyi keretirányelvével összhangban – és a helyi települések megközelíthetoségének javítása.

Ez a prioritás ezért nagy valószínuséggel olyan tevékenységeket foglal magában, amelyek:

 • javítják a kis települések szennyvízkezelését
 • rehabilitálják a települések hulladéklerakóit;
 • javítják a felszíni víz minoségét;
 • a környezet védelmét célzó szolgáltatásokat hoznak létre és fejlesztenek tovább; valamint
 • jobb közlekedési összeköttetést hoznak létre, különös tekintettel az utak minoségének javítására.

5. prioritás: Helyi és regionális közszolgáltatások fejlesztése [az összes támogatás mintegy 18,3%-a]

A cél e tekintetben a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása és a közszolgáltatások javítása, figyelembe véve a régió településszerkezetét.

A program támogatja továbbá a helyi igényekre szabott tudásalapú információs társadalom kialakítását és fejlesztését. Ezenfelül, a program támogatja az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését és a kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat, a gyermekek, idosek, fogyatékkal élok és hajléktalanok részére nyújtott szociális szolgáltatások egyideju javításával. Középpontba kerül a közoktatási infrastruktúrák fejlesztése és az információs társadalmat elosegíto kezdeményezések is.

6. prioritás: Technikai segítségnyújtás [az össztámogatás mintegy 3,6%-a]

A program megvalósítását elosegíto technikai segítségnyújtás áll rendelkezésre. A támogatásfelügyeleti bizottság munkájának támogatására, valamint a jelentési és értékelési tevékenységekre pénzügyi keretet különítettek el.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Nyugat-Dunántúl'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO003

Number of decision

C/2007/3789

A végleges jóváhagyás kelte

01/08/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Regionális gazdaságfejlesztés 71 305 470 12 583 318 83 888 788
Idegenforgalom-fejlesztés 109 573 484 19 336 497 128 909 981
Városfejlesztés 88 293 607 15 581 225 103 874 832
Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 93 059 226 16 422 217 109 481 443
A helyi és regionális közszolgáltatások fejlesztése 84 824 451 14 969 021 99 793 472
Technikai segítségnyújtás 16 696 655 2 946 468 19 643 123
Összesen 463 752 893 81 838 746 545 591 639