Operatív program 'Közlekedés'

A 'konvergencia' célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott program

Magyarország

További eszközök

 

2007. augusztus 1-jén az Európai Bizottság elfogadta Magyarország 2007–2013-as idoszakra vonatkozó, Közlekedés operatív programját. Az operatív program a „konvergencia” célkituzés keretében valósul meg, mintegy 7,3 milliárd euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) és a Kohéziós Alapon keresztül nyújtott közösségi támogatás hozzávetolegesen 6,2 milliárd euró, mely a 2007–2013-as idoszakra vonatkozó kohéziós politika keretében Magyarország részére elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 24,5%-át teszi ki.

1. A program célja

Az operatív program a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányul, amelynek kulcsfontosságú szerep jut a gazdasági versenyképesség növelése és a munkahelyteremtés fellendítése – az EU növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégiájának két fo célkituzése – szempontjából.

A jó közlekedési összeköttetések révén az emberek könnyebben közlekedhetnek otthonuk és munkahelyük között. Minél jobbak az összeköttetések, annál nagyobb távolságokat lehet egyre hatékonyabban megtenni, ami már magában elegendo ahhoz, hogy egyre több ember lépjen be a munkaeropiacra. Ezenkívül pedig a közlekedési összeköttetések fejlesztése nyomán erosebbé válhat a társadalmi és területi kohézió is.

A program egyedi célkituzései az alábbiak:

  • az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlodo piacok adta lehetoségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével;
  • Magyarország régiói (belso és egymás közötti) elérhetoségének javítása;
  • Magyarország közlekedési rendszerei intermodalitásának fejlesztése a gazdasági versenyképességet támogató módon;
  • hozzájárulás a közösségi közlekedési rendszerek fenntartható és környezetbarát fejlesztéséhez.

2. A beruházás várható hatása

A program hatása számos, többek között az alábbi infrastrukturális fejlesztésekben fog megmutatkozni:

  • mintegy 330 km gyorsforgalmi út megépítése;
  • kb. 500 km vasúti pályaszakasz felújítása, ideértve informatikai, biztonság- és irányítástechnikai eszközök modernizálását;
  • Mintegy 1100 kilométernyi út pályaszerkezetének 11,5 tonnás tengelyterhelés elviselésére szolgáló megerosítése.

A program számos új városi közlekedési rendszerrel – Budapesten például elovárosi vasúttal – látja el Magyarországot. Ezenkívül Magyarország nagyobb régióközpontjaiban is fejleszteni fogják a városi közlekedést, mégpedig villamosokba, trolibuszokba, intermodális csomópontokba történo infrastrukturális beruházások útján. A budapesti 4-es metró építésére is különítenek el pénzt.

3. Prioritások

Az operatív program az alábbi prioritásokra épül:

1. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetoségének javítása [az össztámogatás mintegy 19,0%-a]

Magyarország nemzetközi közúti elérhetoségének javítása elengedhetetlen fontosságú az ország gazdasági kilátásainak szempontjából. A régióközpontok közúti hálózatokon keresztüli megközelíthetoségét ezért javítani kell. Az e célból folytatott munkához tartozik Magyarország azon autópályáinak és gyorsforgalmi útjainak fejlesztése is, amelyek az EU transzeurópai közlekedési hálózatának (TEN-T hálózat) részét képezik. A program nyújtotta támogatásból megépítendo új autópályák javítani fogják az ország elérhetoségét, csökkentik a környezetterhelést, és növelik a közlekedés biztonságát.

2. prioritás: Az ország nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetoségének javítása [az össztámogatás mintegy 27,7%-a]

A cél Magyarország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe, valamint a fejlodo piacok adta lehetoségek maximális kihasználása az ország vasúti és vízi úti infrastruktúrájának fejlesztésével.

A tevékenységek a következoket foglalják majd magukba:

  • a magyar vasúthálózat a TEN-T vasúti hálózat részét képezo szakaszainak fejlesztése;
  • a kapcsolódó információtechnológia és telematika fejlesztése, biztonsági beruházások, valamint
  • a dunai vízi út fejlesztése, amely az EU közlekedési hálózatának egyik kiemelt belföldi vízi folyosója.

3. prioritás: A térségi elérhetoség javítása [az össztámogatás mintegy 24,5%-a]

Ez a prioritás arra összpontosít, hogy Magyarország régióközpontjainak javuljon az elérhetosége. Gyakorlatilag ez a foutak fejlesztésében fog megnyilvánulni, hogy fejlodjön a régiók és a TEN-T hálózat közötti összeköttetés. A program nyújtotta támogatást részben a foutak teherbíró képességének fokozására fogják fordítani, hogy azok megfeleljenek az uniós normáknak.

4. prioritás: A közlekedési módok összekapcsolása, a gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése [az össztámogatás mintegy 2,4%-a]

Az országos és regionális közlekedési rendszerek intermodalitásának fejlesztése kulcsfontosságú prioritás. A program segít megteremteni az intelligens közlekedésszervezés infrastruktúráját, és ennek révén gazdaságos és környezetbarát módon javítja az elérhetoséget. Terveket fognak készíteni az ország fobb közlekedési hálózatai és az olyan fontos kereskedelmi csomópontok, mint a kikötok vagy az ipari parkok infrastrukturális összeköttetésének fejlesztésére.

5. prioritás: A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése [az össztámogatás mintegy 25.0%-a]

Ez a prioritási tengely arra irányul, hogy Magyarország városai könnyebben elérhetové és átjárhatóvá váljanak az emberek számára. A hangsúly a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítésén van, melynek köszönhetoen a felhasználóra vonatkozó közlekedési feltételek és szolgáltatások is javulni fognak. Mindezeket a változtatásokat hatékony és gazdaságos városi közlekedési rendszer kialakításával lehet elérni.

6. prioritás: Technikai segítségnyújtás [az össztámogatás mintegy 1,3%-a]

A program megvalósításához technikai segítségnyújtás is jár. Az adminisztrációra, a monitoringra és az ellenorzésre pedig pénzügyi támogatás áll rendelkezésre.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Közlekedés'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO007

Number of decision

C/2007/3794 + C(2009)6499

A végleges jóváhagyás kelte

01/08/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása (Kohéziós Alap) 1 030 544 682 181 860 826 1 212 405 508
Az ország nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása (Kohéziós Alap 1 721 106 773 303 724 725 2 024 831 498
A térségi elérhetőség javítása (ERFA) 1 482 907 228 261 689 511 1 744 596 739
A közlekedési módok összekapcsolása, a gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése (ERFA) 152 074 457 26 836 669 178 911 126
A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése (Kohéziós Alap) 1 558 804 069 275 083 071 1 833 887 140
Technikai segítségnyújtás (Kohéziós Alap) 81 838 094 14 442 017 96 280 111
Összesen 6 027 275 303 1 063 636 819 7 090 912 122