Operatív program 'Dél-dunántúl'

A konvergencia célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott regionális operatív program

Magyarország

További eszközök

 

2007. augusztus 1-jén az Európai Bizottság a 2007-13-as idoszakra operatív programot fogadott el Magyarország dél-dunántúli régiója számára. A program a konvergencia célkituzés keretében részesül közösségi támogatásban. A program teljes költségvetése mintegy 829 millió eurót tesz ki, melybol 705 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik; (ez megközelítoleg 2,8%-a a kohéziós politika keretében a 2007–13-as idoszakban Magyarországon befektetett EU-s forrásoknak).

1. A program célja

A dél-dunántúli régióban az egy fore jutó bruttó hazai termék (GDP) az uniós átlag 42,9%-át teszi ki, a foglalkoztatási ráta pedig 52,3%-on áll (2004-es adat). Ezen egyenlotlenségek kezelése érdekében a program a fenntartható fejlodés elvét követve igyekszik kihasználni a régió természeti és kulturális értékeibol fakadó lehetoségeit. A program átfogó célja az országos és a regionális GDP növekedés üteme között jelenleg fennálló számottevo különbség csökkentése. Három egyedi célt határoztak meg:

  • a környezeti szempontokat érvényesíto, mintaértéku régió fejlesztése;
  • helyi adottságokra épülo, versenyképes gazdaság megteremtése;
  • a társadalmi különbségek növekedésének megállítása.
  • Összhangban a Nemzeti Stratégiai Referenciakerettel a program hozzá fog járulni továbbá a növekedésrol és a foglalkoztatásról szóló stratégia célkituzéseinek megvalósításához is.

2. A beruházások várható hatása

A beruházások várható hatásai között szerepel a régió átlagos GDP-jének az országos átlag 71%-án tartása, éves szinten 24 milliárd forint (kb. 90 millió euró) bruttó hozzáadott érték növekmény eloállítása a térség vállalkozásai által, évente 259 000 újabb járóbeteg magas színvonalú ellátása (a program által lefedett klinikákon), továbbá az EU-s eloírásoknak megfelelo szennyvízkezelés elérhetové tétele évente újabb 55 000 ember számára.

3. Prioritási tengelyek

A program az alábbi prioritási tengelyek mentén épül fel:

1. prioritási tengely: A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése [az összes támogatás mintegy 10,5%-a]

A prioritási tengely célja, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint az üzleti infrastruktúra fejlesztése által növelje a foglalkoztatási rátát. A fobb tevékenységek közé tartozik a klaszterek és hálózatok támogatása, kkv-k támogatására kidolgozott szolgáltatások megerosítése, ipari parkok és inkubációs központok fejlesztése, valamint a barnamezos területek rehabilitációja.

2. prioritási tengely: A régió idegenforgalmi potenciáljának erosítése [az összes támogatás mintegy 18,6%-a]

E prioritási tengely céljai között az idegenforgalmi ágazat versenyképességének javítása, a régióba látogató turisták számának növelése, valamint a vendégek tartózkodási idejének növelése szerepel. A prioritás támogatást nyújt a regionális turisztikai látnivalók és a minoségi idegenforgalmi szolgáltatások integrálásához, valamint egy regionális turisztikai desztinációmenedzsmenttel foglalkozó szervezet fejlesztéséhez. A turizmusfejlesztés a helyi adottságokra és hagyományokra építo különbözo turisztikai termékek fejlesztésén keresztül arra a hat területre fog összpontosítani, amelyeken a régió méltán jó hírnévvel rendelkezik.

3. prioritási tengely: Humán közszolgáltatások fejlesztése [az összes támogatás mintegy 18,5%-a]

E prioritás keretében a fo cél a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, különösen az elmaradott térségekben. Óvodák, általános és középiskolák, valamint alapveto szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények részesülnek majd egyedi támogatásban. Az egészségügyi ágazatban a támogatás célzottjai a rendelointézetek, a diagnosztikai, a szuro és a rehabilitációs központok. A középületek akadálymentesítése szintén e prioritási tengely keretében részesül támogatásban.

4. prioritási tengely: Integrált városfejlesztés [az összes támogatás mintegy 22,8%-a]

E prioritás célja, hogy megerosítse a régió városhálózatát, és elomozdítsa a leértékelodo városi területek fenntartható társadalmi és környezeti megújulását. A fobb tevékenységek között a szociális rehabilitáció és a településfejlesztés integrált városfejlesztési eszközei szerepelnek. A program keretében támogatás jut továbbá a „Pécs - Európa Kulturális Fovárosa 2010” projekt részére is.

5. prioritási tengely: Az elérhetoség javítása és környezetfejlesztés [az összes támogatás mintegy 26%-a]

A prioritás célja hogy javítsa a mikro- és kistérségi központok elérhetoségét, lassítsa az egyéni gépjármu-közlekedés térhódítását a közforgalmú közlekedéssel szemben, javítsa a környezetbiztonságot, és fokozza a környezettudatosságot. Az e célok elérése érdekében kidolgozott tevékenységek között a regionális utak, a kerékpárutak és a tömegközlekedés fejlesztése, szennyvízkezelési infrastruktúra fejlesztése, hulladéklerakók rekultivációja, valamint a környezettudatosság fokozása szerepel.

6. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás [az összes támogatás mintegy 3,6%-a]

A program megvalósításához technikai segítségnyújtási keret áll rendelkezésre. Ennek részeként az igazgatási, a monitoring és ellenorzési tevékenységekhez is elérheto lesz pénzügyi támogatás.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Dél-dunántúl'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO011

Number of decision

C/2007/3788

A végleges jóváhagyás kelte

01/08/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 74 219 181 13 097 503 87 316 684
A régió turisztikai potenciáljának erősítése 130 895 586 23 099 221 153 994 807
Humán közszolgáltatások fejlesztése 130 227 765 22 981 370 153 209 135
Integrált városfejlesztés 160 844 693 28 384 358 189 229 051
Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 183 562 474 32 393 378 215 955 852
Technikai segítségnyújtás 25 387 289 4 480 110 29 867 399
Összesen 705 136 988 124 435 940 829 572 928