Operatív program 'Dél-alföld'

A konvergencia célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott operatív program

Magyarország

További eszközök

 

2007. július 27-én az Európai Bizottság a 2007-13-as idoszakra operatív programot fogadott el Magyarország dél-alföldi régiója számára. A program a konvergencia célkituzés keretében közösségi támogatásban részesül. A program teljes költségvetése mintegy 881 millió eurót tesz ki, melybol kb. 749 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származó közösségi beruházás; (ez megközelítoleg 3,0%-a a kohéziós politika keretében a 2007–13-as idoszakban

1. A program célja

A dél-alföldi régióban az egy fore jutó bruttó hazai termék (GDP) az uniós átlag 40,4%-át teszi ki, a foglalkoztatási ráta pedig 53,8%-on áll (2004-es adat). A program a régió meglévo kutatási és innovációs létesítményeire, valamint az egészség- és gyógyturizmusban rejlo lehetoségekre épít. A területi kohézió erosítése céljából a program támogatást nyújt továbbá az alapveto környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A program átfogó céljai között a fenntartható fejlodés biztosítása, a foglalkoztatás javítása és a régión belüli egyenlotlenségek mérséklése szerepel. Két egyedi célt határoztak meg: (1) a regionális gazdaság versenyképességének erosítése az innovációra épülo gazdasági szerkezetváltás elosegítésén keresztül; valamint (2) a települési és környezeti feltételek javítása a régió kohéziójának erosítése érdekében. Összhangban a Nemzeti Stratégiai Referenciakerettel a program jelentos mértékben hozzájárul a növekedésrol és a foglalkoztatásról szóló stratégia célkituzéseinek megvalósításához.

2. A beruházások várható hatása

A program keretében megvalósított beruházások várható hatásai között szerepelnek az alábbiak:

  • a régió egy fore jutó GDP-jének 26%-os növekedése;
  • a munkaképes korú népesség aktivitási rátája 53,8%-ról (2005) 55%-ra (2013) emelkedik;
  • a klaszterekben vagy támogatott együttmuködésekben részt vevo vállalatok árbevétele évente 7%-kal no;
  • minoségi járóbeteg szakellátásban részesülok száma az éves 3,8 millióról (2004) 4,4 millióra no;
  • a program által érintett régióban telephellyel rendelkezo vállalkozások száma évente 200-zal no;
  • a fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló, hátrányos helyzetu gyermekek száma évente eléri az 5000-et.

3. Prioritási tengelyek

A program az alábbi prioritási tengelyek mentén épül fel:

1. prioritási tengely: Regionális gazdaságfejlesztés [az összes támogatás mintegy 17,4%-a]

E prioritás célja a magas hozzáadott értéku gazdasági tevékenységek megjelenésének elosegítése a régióban, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének növelése, valamint a foglalkoztatottsági szint emelése. A fobb tevékenységek közé tartozik a technológiai központok és hídképzo intézmények fejlesztése, a klaszterek és gazdasági hálózatok támogatása, a kkv-k támogatására kidolgozott szolgáltatások megerosítése, ipari parkok és inkubációs központok fejlesztése, valamint a barnamezos területek rehabilitációja.

2. prioritási tengely: Turisztikai célú fejlesztések [az összes támogatás mintegy 18,3%-a]

A prioritás céljai között a turizmusból származó bevételek növelése, az átlagos tartózkodási ido meghosszabbítása, valamint az idegenforgalomban dolgozók számának emelése szerepel. A prioritás támogatást nyújt továbbá a termálvizekre épülo egészségturisztikai, illetve a kulturális örökségre és turisztikai látnivalókra épülo fejlesztésekhez is. A prioritás végso célja a turisztikai szolgáltatások javítása és egy regionális turisztikai desztinációmenedzsmenttel foglalkozó szervezet létrehozása.

3. prioritási tengely: A közlekedési infrastruktúra fejlesztése [az összes támogatás mintegy 21,1%-a]

A prioritás célja, hogy javítson a kevésbé fejlett kistérségi központok elérhetoségén, és mérsékelje a régión belüli egyenlotlenségeket. A tevékenységek között a regionális utak, kerékpárutak és a tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztése szerepel.

4. prioritási tengely: Humáninfrastruktúra-fejlesztés [az összes támogatás mintegy 18,8%-a]

E prioritás céljai között a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javítása, magas színvonalú humán infrastruktúra létrehozása és a foglalkoztatás növelése szerepel. Támogatást kapnak az óvodák, az általános iskolák és a középfokú oktatási intézmények, valamint az alapveto szociális szolgáltatások. Az egészségügyi ágazatban a tervek között szerepel a rendelointézetek, valamint a diagnosztikai, a szuro és a rehabilitációs központok fejlesztése. Támogatásban részesül továbbá a középületek akadálymentesítése is.

5. prioritási tengely: Térségfejlesztési akciók [az összes támogatás mintegy 20,8%-a]

E prioritás célja, hogy erosítse a társadalmi kohéziót, vonzó városi környezetet hozzon létre, és fokozza a környezetbiztonságot. A fo tevékenységek között az integrált városfejlesztési intézkedések, a szociális rehabilitáció és a lakáscélú felújítás szerepel. A környezetvédelem tekintetében az erofeszítések a szennyvízkezelési infrastruktúra fejlesztésére, a hulladéklerakók rekultivációjára és környezettudatossági figyelemfelkelto kampányok lebonyolítására irányulnak.

6. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás [az összes támogatás mintegy 3,6%-a]

A program megvalósításához technikai segítségnyújtási keret áll rendelkezésre. Rendelkezésre fog állni pénzügyi támogatás az igazgatási, a monitoring és az ellenorzési tevékenységek finanszírozására is.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Dél-alföld'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO004

Number of decision

C/2007/3727

A végleges jóváhagyás kelte

27/07/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Regionális gazdaságfejlesztés 129 916 508 22 926 443 152 842 951
Turisztikai célú fejlesztések 137 134 092 24 200 134 161 334 226
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 158 145 290 27 907 993 186 053 283
Humán infrastruktúra fejlesztése 140 742 884 24 836 979 165 579 863
Településfejlesztési akciók 155 819 605 27 497 577 183 317 182
Technikai segítségnyújtás 26 956 229 4 756 982 31 713 211
Összesen 748 714 608 132 126 108 880 840 716