Operatív program 'Társadalmi infrastruktúra'

A konvergencia célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott operatív program

Magyarország

További eszközök

 

2007. július 30-án az Európai Bizottság elfogadta a Magyarország által benyújtott, a 2007–2013-as idoszakot lefedo Társadalmi infrastruktúra operatív programot. A program keretében a konvergencia célkituzés alá tartozó hat magyarországi régió részesül közösségi támogatásban: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld. A program teljes költségvetése mintegy 2,1 milliárd eurót tesz ki, melybol kb. 1,78 milliárd euró származik az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA); (ez megközelítoleg 7,7%-a a kohéziós politika keretében a 2007–13-as idoszakban Magyarországon befektetett EU-s forrásoknak).

1. A program célja

A foglalkoztatás növelése és szolgáltatások minoségének javításához szükséges infrastruktúra biztosítása érdekében a humán közszolgáltatások részesülnek támogatásban. A program támogatást nyújt továbbá az oktatás, az egészségügy, a szociális és foglalkoztatási ágazatokban megvalósítandó strukturális reformokhoz, és jelentos mértékben hozzájárul a növekedést és foglalkoztatást célzó, megújult lisszaboni stratégia céljaihoz.

A program átfogó célja a munkaero-piaci részvétel növelése. E cél elérése érdekében két egyedi célt határoztak meg: (1) A humán közszolgáltatási infrastruktúrához való hozzáférés javításával párhuzamosan csökkenteni kell annak területi egyenlotlenségeit is; valamint (2) növelni kell a humán közszolgáltatások hatékonyságát, és biztosítani kell, hogy a reformok teljes mértékben megvalósuljanak.

2. A beruházások várható hatása

A program keretében megvalósított beruházások várható hatásai között szerepelnek az alábbiak:

  • a munkaképes korú népesség aktivitási rátája 62%-ról (2006) 65,7%-ra (2013) emelkedik;
  • a foglalkoztatási ráta 57,3%-ról (2006) 61,1%-ra no (2013);
  • 35 000 korszeru IKT eszközökkel felszerelt osztályterem (definíció: interaktív tábla és hozzátartozó munkaállomás);
  • a mento által 15 percen belül elérheto lakosság arányának 78,9%-ról (2007) 90%-ra (2013) növelése;
  • a szociális és gyermekvédelmi intézmények 9000 embert képesek ellátni.

3. Prioritási tengelyek

A program az alábbi prioritási tengelyek mentén épül fel:

1. prioritási tengely: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése [az összes támogatás mintegy 27,8%-a]

E prioritás célja, hogy javítsa a kompetenciaalapú és az egész életen át tartó tanulás infrastrukturális feltételeit. A tevékenységek támogatást nyújtanak a formális és nem formális oktatás infrastruktúrájának fejlesztéséhez, ideértve a iskolák IKT-fejlesztéseit, a felsooktatási intézmények fejlesztését, nem formális képzési terek és multifunkcionális közösségi központok létrehozását.

2. prioritási tengely: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése [az összes támogatás mintegy 50,1%-a]

A prioritás hatékonyabb, jobb minoségu és területileg kiegyensúlyozottabb egészségügyi rendszer megteremtése által az egészségben töltött évek számának növelését tuzi ki célul. A fo tevékenységek között az egészségügyi ágazat IT-fejlesztéseinek támogatása, a regionális járóbeteg-szakellátási központok, a fekvobeteg-szakellátás intézményeinek és a speciális kezelésekre szolgáló infrastruktúrák fejlesztése szerepel.

3. prioritási tengely: A munkaero-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése [az összes támogatás mintegy 18,5%-a]

E prioritás célja, hogy javítsa a munkaero-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférést és ezek minoségét. A tevékenységek között a térségi szakképzo központok, az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer, valamint a társadalmi befogadást és az idosgondozást szolgáló intézmények fejlesztése szerepel.

4. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás [az összes támogatás mintegy 3,6%-a]

A program megvalósításához technikai segítségnyújtási keret áll rendelkezésre. Rendelkezésre fog állni pénzügyi támogatás az igazgatási, a monitoring és az ellenorzési tevékenységek finanszírozására is.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Társadalmi infrastruktúra'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO008

Number of decision

C/2007/3742

A végleges jóváhagyás kelte

30/07/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 478 182 538 84 385 154 562 567 692
A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 963 127 664 169 963 706 1 133 091 370
A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 270 550 745 47 744 250 318 294 995
Technikai segítségnyújtás 70 161 225 12 381 393 82 542 618
Összesen 1 782 022 172 314 474 503 2 096 496 675