Operatív program 'Észak-magyarországi'

A 'konvergencia' célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott program

Magyarország

További eszközök

 

2007. július 30-án az Európai Bizottság a 2007–2013-as idoszakra operatív programot fogadott el az észak-magyarországi régió számára. Az operatív program a „konvergencia” célkituzés keretében valósul meg, mintegy 1,063 milliárd euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül nyújtott közösségi támogatás 903 millió euró, amely a 2007–2013-as kohéziós politika keretében Magyarország részére elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 3,6%-át teszi ki.

1. A program célja

A 2007–2013. évi Észak-magyarországi operatív program fo célja abban áll, hogy növelje az észak-magyarországi régió gazdaságának versenyképességét a területi és gazdasági-társadalmi egyenlotlenségek csökkentése által.

Az operatív program részben az észak-magyarországi régió gazdasági-társadalmi szükségleteire fog összpontosítani. Az ágazati operatív programok és az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap várhatóan jelentos beruházásokat finanszíroznak majd.

2. A beruházások várható hatása

A makrogazdasági elorejelzések 2004-es mérésekbol kiindulva azt mutatják, hogy a program 2015-ig 27%-os GDP-növekedést és több mint 4220 új munkahelyet fog teremteni. Az indukált beruházások 2015-re várhatóan elérik a 144 millió eurót.

3. Prioritási tengelyek

Az Észak-magyarországi operatív program egyedi célkituzései többek között a következok:

  • gazdasági versenyképesség
  • az idegenforgalom ágazatának fejlesztése
  • a társadalmi kohézió támogatása
  • vonzó gazdasági és életkörülmények kialakítása
  • a regionális közlekedés fejlesztése:

1. prioritási tengely: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése [az össztámogatás mintegy 14,5%-a]

Az ehhez a prioritási tengelyhez tartozó egyik legfontosabb célkituzés arra irányul, hogy a vállalatok és a technológiafejleszto kutatóközpontok közti együttmuködés javítása által az új termékek és technológiák elterjedése biztosított legyen. E cél ösztönzi a vállalkozásalapítást és a munkahelyteremtést.

A fobb elvégzett tevékenységek közé tartozik a közvetíto intézmények, valamint kutatás- és innovációtranszfer-intézmények létrehozása, a klaszterek és ipari ingatlanok támogatása, valamint igazgatási és tanácsadói szolgáltatások.

2. prioritási tengely: A régió idegenforgalmi potenciáljának erosítése [az össztámogatás mintegy 20,1 %-a]

E prioritási tengely fo célja, hogy nojön a regionális idegenforgalom jövedelmezosége, nemzetközileg versenyképes termékeket fejlesszenek ki, és több idot töltsenek a régióban (a vendégéjszakák számán mérve).

Az ebbol a célból végzett tevékenységek a regionális turisztikai látványosságok és a kereskedelmi szálláshelyek fejlesztésére, a turisztikai célpontok igazgatásának támogatására és az észak-alföldi régióval együttmuködésben létrehozott regionális klaszterére összpontosítanak majd.

3. prioritási tengely: Településfejlesztés [az össztámogatás mintegy 28,5%-a]

Az e(zen) prioritási tengely által finanszírozott projektek a települések vonzerejének növelésére fognak majd irányulni azáltal, hogy új gazdasági, közösségi és társadalmi funkciók kialakítását támogatják, és megelozik a kedvezotlen helyzetu mikrotérségek szegregációját. A támogatott tevékenységek a következok: a városi körzetek (pl. lakótelepek), barnamezos területek, valamint az értékcsökkenés által fenyegetett ingatlanok integrált, tevékenységalapú rehabilitációja, valamint mikrotérségi központok fejlesztése.

4. prioritási tengely: A társadalmi kohézió fejlesztése [az össztámogatás mintegy 22,56%-a]

Az ezen prioritási tengely keretébe tartozó legfontosabb célok: a mikrotérségi szintu közszolgáltatások hatékony igénybevételének biztosítása, a területi egyenlotlenségek enyhítése, a foglalkoztathatóság javítása. A tervezett tevékenységek közét tartozik az egészségügyi szolgáltatások korszerusítése, a szociális ellátás javítása, az oktatási infrastruktúra támogatása, valamint a helyi közigazgatásban használt információs technológia fejlesztése.

5. prioritási tengely: A regionális közlekedés fejlesztése [az össztámogatás mintegy 10,1%-a]

E prioritási tengely fo célja, hogy a mikrotérségi központokat jobban bekapcsolják a fobb úthálózatokba, különös tekintettel arra, hogy a kis települések munkahelyekkel és közszolgáltatásokkal való összeköttetése javuljon. Ezek a tevékenységek többek között a 4–5 számjegyu utak, a kerékpárutak és a tömegközlekedés fejlesztésére, valamint a regionális közlekedési társulások támogatására és a vízi közlekedés fejlesztésére irányulnak.

6. prioritási tengely: Az Észak-magyarországi operatív program végrehajtásának finanszírozása [az össztámogatás mintegy 3,6%-a]

A program végrehajtásához technikai segítségnyújtás veheto igénybe, amely a program igazgatására, nyomon követésére és ellenorzésére terjed ki.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Észak-magyarországi'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO006

Number of decision

C/2007/3743

A végleges jóváhagyás kelte

30/07/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Versenyképes helyi gazdaság 130 965 118 23 111 491 154 076 609
Idegenforgalom 188 191 882 33 210 332 221 402 214
Településfejlesztés 257 195 571 45 387 454 302 583 025
Humán és közösségi infrastruktúra 203 874 538 35 977 860 239 852 398
Regionális közlekedés 90 959 410 16 051 661 107 011 071
Technikai segítségnyújtás 32 537 070 5 741 836 38 278 906
Összesen 903 723 589 159 480 634 1 063 204 223