Operatív program 'Észak-alföldi'

A 'konvergencia' célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott program

Magyarország

További eszközök

 

2007. augusztus 1-jén az Európai Bizottság a 2007–2013-as idoszakra regionális operatív programot fogadott el az észak-alföldi régió számára. Az operatív program a „konvergencia” célkituzés keretében valósul meg, mintegy 1,1 milliárd euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális és Fejlesztési Alapon keresztül nyújtott közösségi támogatás 975 millió euró, amely a 2007–2013-as kohéziós politika keretében Magyarország részére elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 3,9%-át teszi ki.

1. A program célja

Az észak-alföldi régió gazdasági teljesítménye alacsony: a régió egy fore jutó GDP-je 2004-ben a 25 tagú EU átlagának csupán 39,4%-át, a magyar átlagnak pedig 65,5%-át tette ki. A 15–74 éves korosztály aktivitási rátája 2005-ben 44,7% volt a 25 tagú EU azonos évre vonatkozó 51,3%-os értékével szemben. A lakosság egészsége rossz, amit a magas halálozási és megbetegedési arányok is mutatnak. A régió az információs és kommunikációs technológiák terén is elmaradott.

A program általánosságban két fo célt követ: egyrészt a regionális versenyképesség fejlesztését; másrészt pedig az észak-alföldi régiónak tulajdonított nemzeti és társadalmi örökségbol és jellemzokbol fakadó területi egyenlotlenségek csökkentését.

A program egyedi célkituzései a következok:

 • a régió kis- és középvállalkozási (kkv) ágazatának fejlesztése
 • az idegenforgalom jövedelemtermelo képességének növelése
 • a lakosság mobilitásának fokozása
 • humáneroforrás-fejlesztés
 • a beépített területek és a környezet állapotának javítása.

Mivel az ágazati operatív programok és az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap várhatóan jelentos beruházásokat fognak finanszírozni a térségben, a program részben az észak-alföldi régió gazdasági-társadalmi fejlesztési szükségleteire irányul.

2. A beruházások várható hatása

A program átfogó célja, hogy 2015-re a régió egy fore jutó GDP-jét 39%-kal növelje, és ezzel egyidejuleg 1500 új munkahelyet teremtsen (a 2004-es adatokhoz képest).

3. Prioritási tengelyek

Az Észak-alföldi operatív program az alábbi prioritási tengelyekre épül:

1. prioritási tengely: A regionális gazdaság fejlesztése [az össztámogatás mintegy 14,4%-a]

A prioritás célja:

 • kedvezo infrastrukturális környezet megteremtése
 • a regionális együttmuködés elomozdítása
 • a gazdasági szereplok számára szükséges információk elérhetoségének javítása, valamint innovációs potenciáljuk jobb kiaknázása.

A fobb tevékenységek többek között a következokre terjednek ki:

 • a regionális üzleti környezet infrastrukturális fejlesztése
 • klaszterek, vállalatok közti együttmuködések, beszállítói hálózatok, valamint kutatási központok, közvetíto és technológiatranszfer-intézmények fejlesztésének támogatása

2. prioritási tengely: Idegenforgalom-fejlesztés [az össztámogatás mintegy 18,0%-a]

A prioritás célja az idegenforgalmi idény meghosszabbítása és a turisztikai látványosságok számának növelése. A fobb tevékenységek többek között a turisztikai termékek és látványosságok (például a gyógyfürdok, a gyógyászati központok, a kulturális és történelmi muemlékek) fejlesztésére, a kereskedelmi szálláshelyek támogatására, valamint a turisztikai célpontok kezelésének fejlesztésére irányulnak.

3. prioritási tengely: A közlekedés fejlesztése [az össztámogatás mintegy 17,4%-a]

A cél a regionális központok, az ipari körzetek és a közszolgáltatások elérhetoségének javításában áll, valamint abban, hogy a települési közlekedés tömegközlekedésen belüli aránya ne csökkenjen tovább. A támogatandó tevékenységek körébe többek között a következok tartoznak:

 • a regionális és helyi utak infrastruktúrájának fejlesztése
 • közlekedési társulások létrehozása
 • a települési közlekedési szolgáltatások minoségének javítása, ideértve az utastájékoztatást és a jegyfoglalási rendszereket is.

4. prioritási tengely: Humáninfrastruktúra-fejlesztés [az össztámogatás mintegy 20,6%-a]

E prioritás célja, hogy javuljon a regionális közszolgáltatások minosége. Ezen túlmenoen pedig elofeltétele az általános és középiskolák, az egészségügyi alapellátás, járóbeteg-szakellátás és rehabilitáció infrastrukturális fejlesztésének, valamint annak, hogy a helyi önkormányzati intézmények megközelíthetosége javuljon a mozgáskorlátozottak számára.

5. prioritási tengely: Város- és regionális fejlesztés [az össztámogatás mintegy 25,8%-a]

A cél a fejlett területek minoségének javításában, a természeti környezet védelmében, valamint a nem kormányzati szervezetek szerepének erosítésében áll. A fobb tevékenységek a következo területeket érintik:

 • városfejlesztés, ideértve az integrált, tevékenységalapú rehabilitációt is
 • a természet- és környezetvédelem fejlesztése
 • a nem kormányzati szervek és helyi önkormányzatok közti együttmuködési programok

6. prioritási tengely: technikai segítségnyújtás [az össztámogatás mintegy 3,6%-a]

A program végrehajtásához technikai segítségnyújtást lehet igénybe venni Az igénybe veheto anyagi támogatás a program igazgatására, nyomon követésére és ellenorzésére terjed ki.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Észak-alföldi'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO009

Number of decision

C/2007/3786 final

A végleges jóváhagyás kelte

01/08/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
A regionális gazdaság fejlesztése 140 242 688 24 748 710 164 991 398
A regionális gazdaság fejlesztése 177 183 290 31 267 639 208 450 929
Közlekedés 169 945 563 29 990 394 199 935 957
Humán infrastruktúra 200 776 395 35 431 129 236 207 524
Város- és regionális fejlesztés 251 816 463 44 438 199 296 254 662
Technikai segítségnyújtás 35 105 787 6 195 139 41 300 926
Összesen 975 070 186 172 071 210 1 147 141 396