Operatív program 'Végrehajtás'

A konvergencia célkitűzés keretében megvalósuló, a Kohéziós Alap által társfinanszírozott operatív program

Magyarország

További eszközök

 

2007. augusztus 1-jén az Európai Bizottság elfogadta a Magyarország által benyújtott, a 2007–2013-as időszakot lefedő Végrehajtás operatív programot. A program keretében a konvergencia célkitűzés alá tartozó hat magyarországi régió részesül közösségi támogatásban: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld. A program teljes költségvetése mintegy 371 millió eurót tesz ki, melyből 315 millió euró a Kohéziós Alapból származik. Ez megközelítőleg 1,2%-át teszi ki a Magyarország részére a kohéziós politika keretében a 2007–2013-as időszakban elkülönített összes EU-s forrásnak.

1. A program célja

A program célja, hogy biztosítsa a magyar Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) részeként megvalósuló operatív programok végrehajtásához szükséges intézmények és eszközök működtetésének finanszírozását. Az NSRK hatékony és hatásos végrehajtásán túlmenően a program átfogó céljai közé tartozik annak biztosítása is, hogy a 2007–2013-as időszakban rendelkezésre álló források teljeskörűen és időben felhasználásra kerüljenek.

Három egyedi célt határoztak meg:

  • az EU kohéziós politikájának lebonyolításában résztvevő magyar intézményrendszer magas színvonalú működésének biztosítása;
  • az EU-s források felhasználásához szükséges hatékony monitoring és értékelő rendszerek rendelkezésre állásának biztosítása; továbbá
  • a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos valamennyi követelmény teljesítése és a kedvezményezettek számára helyben elérhető tanácsadói szolgáltatások nyújtása.
  • A program célja az NSRK keretében rendelkezésre álló források 100%-ának felhasználása és valamennyi projektnek a lezárása 2015-ig.

2. A beruházások várható hatása

A program keretében megvalósított beruházások várható hatásai között szerepelnek az alábbiak:

  • a monitoringhoz és az értékeléshez szükséges adatok infrastruktúrájának rendelkezésre állási szintje 2008-ra eléri a 100%-ot;
  • az operatív programok végrehajtásához szükséges emberi erőforrás kapacitások 2010-re 100%-ban rendelkezésre állnak; továbbá
  • az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) eredményeinek elfogadottsága a felnőtt korú lakosság körében 2013-ra eléri a 70%-ot.

3. Prioritási tengelyek

A program az alábbi prioritási tengelyek mentén épül fel:

1. prioritási tengely: A központi és horizontális intézmények működtetése [az összes támogatás mintegy 68,9%-a

E prioritás célja az EU-támogatás felhasználásáért felelős központi intézményeknél felmerülő igazgatási kapacitásszükségletek kielégítése. A támogatás a központi intézmények működtetéséhez, kapacitásfejlesztéséhez és képzési tevékenységek folytatásához lesz felhasználható.

2. prioritási tengely: A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer [az összes támogatás 31,1%-a]

Az e prioritás alá tartozó tevékenységek közé tartozik az EU-s források felhasználásának monitoringjára szolgáló IT-rendszer fejlesztése, az operatív programok végrehajtásának értékelése, a kedvezményezettek és a nyilvánosság tájékoztatása, a partnerek szakmai együttműködése, valamint a projektelőkészítést támogató, helyi tanácsadói hálózat létrehozása.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Végrehajtás'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO010

Number of decision

C/2007/3799

A végleges jóváhagyás kelte

01/08/2007