Operatív program 'Környezet és Energia'

A 'konvergencia' célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott program

Magyarország

További eszközök

 

2007. augusztus 1-jén az Európai Bizottság a 2007–2013-as idoszakra regionális operatív programot fogadott el Magyarország számára. Az operatív program a „konvergencia” célkituzés keretében valósul meg (kizárólag „konvergenciarégiók” támogathatók), mintegy 4,9 milliárd euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül nyújtott közösségi támogatás hozzávetolegesen 4,2 milliárd euró, mely a 2007–2013-as kohéziós politika keretében Magyarország részére elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 16,5%-át teszi ki.

1. A program célja

A „Környezet és Energia” operatív program céljai többek között a következok:

 • Az életminoség javítása a környezetszennyezés csökkentése révén: Egészséges környezeti feltételek megorzése, javítása és helyreállítása a veszélyes szennyezoanyagok mennyiségének csökkentése vagy teljes kiküszöbölése révén, a lakosság életminoségének javítása érdekében;
 • A természeti értékek megóvása és megorzése: Ökoszisztémák megóvása; a természeti eroforrások és a földterületek fenntartható használata; környezeti károk megelozése; a természeti értékek megóvására irányuló munka irányításának javítása, a biológiai sokféleség megorzése, valamint környezeti szempontból biztonságos életkörülmények biztosítása;
 • Megelozés, takarékosság, hatékonyság: A társadalom és a környezet fenntartható fejlodésének összehangolása; a szennyezés és a hulladékképzodés megelozése; energia- és anyagtakarékos technológiák alkalmazása; a megújuló energiaforrásokból származó energia arányának növelése; a környezettudatosság növelése.

2. A beruházások várható hatása

A program eloreláthatólag a következo hatásokkal jár:

 • növekedni fog a korszeru szennyvízkezelésbol, jó minoségu ivóvízbol és a szelektív hulladékgyujtésbol – jobb kommunális szilárdhulladék-gazdálkodásból – profitáló lakosság aránya;
 • növekedni fog az árvízkár ellen kielégítoen védett lakosság aránya, és az élohelyvédelmi irányelvben említett élohelyek és fajok megorzése révén gyarapodni fog a tiszta és egészséges ökológiájú felszíni víztestek száma;
 • növekedni fog a megújuló energiaforrásból származó energia részaránya a villamosenergia-termelésben, továbbá a bioüzemanyagok eloállítása;
 • csökkenni fog a gazdaság energiaintenzitása (egységnyi GDP-re vetített energiafelhasználásban mérve);
 • javulni fognak a hazai fogyasztási szokások, és a lakosság körében növekedni fog a környezetvédelem iránt elkötelezettek aránya (az Eurobarométer szerint).

3. Prioritások

A „Környezet és Energia” operatív program konkrét célkituzései többek között a következok:

 • jobb környezeti feltételek a fenntartható településfejlesztéshez;
 • kielégítobb életminoség;
 • egészségesebb környezeti feltételek;
 • jobb életkörülmények.

A „Környezet és Energia” operatív program alapszerkezetét a következo prioritások határozzák meg:

1. prioritás: Egészséges, tiszta települések [a teljes finanszírozás mintegy 53,1%-a]

E prioritás célja a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása, illetve kielégíto életminoség, egészséges környezet és jobb életkörülmények biztosítása. E célok eléréséhez a következo területeken kell lépéseket tenni:

 • Hulladékgazdálkodás: Országszerte hasonló minoségu, mindazonáltal a helyi körülményekhez igazított szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek létrehozása;
 • Szennyvízkezelés: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Program végrehajtása; szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek, valamint szennyvíziszap-kezelo létesítmények építése, korszerusítése és bovítése; környezetbarát technológiák alkalmazása;
 • Ivóvízellátás: A Nemzeti Ivóvízminoség-javító Program megvalósítása, melynek célja jó minoségu, egészséges ivóvíz biztosítása a lakosság számára, valamint az ivóvíz minoségében jelenleg meglévo regionális különbségek megszuntetése.

2. prioritás: Vizeink jó kezelése [a teljes finanszírozás mintegy 28,7%-a]

Az e prioritás keretében finanszírozott tevékenységek két fo célterülete a következo:

 • Megfelelo árvízvédelmi eljárások bevezetése (komplex vízgazdálkodás), melynek célja az árvízi kockázat csökkentése, valamint víz tárolása vízhiányos idoszakokra. Ezek az intézkedések az éghajlatváltozásra való felkészülés körébe tartoznak, mivel az elorejelzések szerint az éghajlatváltozás kiadósabb, de ritkább esozésekhez vezet;
 • A víztartalékok mennyiségi és minoségi megóvása. A magyarországi felszíni vizek állapotának felmérésére a víz-keretirányelv alapján került sor. A felmérés szerint e vizek 2015-re kerülnek megfelelo ökológiai állapotba. Az intézkedések célja e célkituzés megvalósítása. Különös figyelemben részesülnek a nagy tavak, melyek megfelelo állapota fontos társadalmi követelmény.

3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése [a teljes finanszírozás mintegy 2,8%-a]

A biológiai sokféleség megorzését a NATURA 2000 és más védett területek rehabilitációja, helyreállítása és a velük való fenntartható gazdálkodás szolgálja. Tervben vannak olyan intézkedések, melyek csökkentik a természetközeli élohelyek elszigeteltségét, és ezzel fokozzák az ország ökológiai integritását. A tervezett lépések a következok:

 • a védett természeti értékek, illetve a közösségek és a kultúra szempontjából jelentoséggel bíró területek helyreállítása, fejlesztése és megorzése;
 • az élohelymegorzo mezo- és erdogazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése;
 • a nyomvonalas létesítmények által okozott természeti és tájképi károk csökkentése;
 • az erdeiiskola-hálózat infrastruktúrájának fejlesztése.

4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése [a teljes finanszírozás mintegy 5,2%-a]

E terület fo célkituzése az energiaforrások struktúrájának átalakítása, és a hagyományos energiaforrásokról a megújuló energiaforrásokra való átállás elosegítése. A következo, megújuló energiaforrások népszerusítése a cél: biomassza, használt fozoolaj és állati zsiradék, biogáz, geotermikus energia, napenergia (fotovoltaikus energia, napkollektorok, passzív épületek), vízenergia (kizárólag már meglévo létesítmények hatékonyságnövelése), szélenergia (kizárólag helyi vagy kommunális, az országos hálózatra nem termelo megoldások, amíg a hálózatot nem korszerusítik).

5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás [a teljes finanszírozás mintegy 3,1%-a]

E prioritás fo célja az energiafogyasztás évi 1%-os csökkentésének elosegítése, összhangban az energiahatékonyság javítására irányuló közösségi cselekvési tervvel. A következo lépések vannak tervben az energiahatékonyság javítására:

 • a középületek energiahatékonyságának javítása;
 • a távhoszolgáltatás korszerusítése, valamint a hálózati veszteség csökkentése;
 • az energiahatékonyság javítása a versenyszférában.

A gazdaság energiaintenzitásának mutatója elsosorban az egységnyi GDP-re vetített energiafelhasználás lesz.

6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztási szokások népszerusítése [a teljes finanszírozás mintegy 1,6%-a]

E prioritás a megújult lisszaboni stratégia célkituzéseit szolgálja a megelozo környezetvédelem területén. A fenntartható termelés terén a tervezett intézkedések közé tartoznak például a következok: vállalati auditálások elokészítése, elérheto legjobb technológia meghatározása, valamint környezetbarát termékfejlesztés. A tervek között szerepel továbbá egy a fenntartható fogyasztási szokásokra irányuló kampány, a fenntarthatóságot jelölo címkék támogatása, valamint a fenntartható fogyasztási szokásokat és alternatív megoldásokat népszerusíto beruházások és kísérleti projektek. Külön intézkedés foglalkozik az e-környezetvédelemmel, melynek célja speciális tartalmak (városi és regionális környezeti térinformatikai adatbázisok, nyílt információs rendszerek) mennyiségi és minoségi fejlesztése.

7. prioritás: Projekt-elokészítés [a teljes finanszírozás mintegy 4,0%-a]

A KEOP a 2007. és 2013. közötti idoszakban megvalósuló projektelokészítéseket finanszírozza.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Környezet és Energia'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO002

Number of decision

C/2007/3790

A végleges jóváhagyás kelte

01/08/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Egészséges és tiszta települések 2 217 569 580 391 335 808 2 608 905 388
Vizeink jó kezelése 1 199 328 900 211 646 276 1 410 975 176
Természeti értékeink jó kezelése 114 989 621 20 292 286 135 281 907
A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 215 113 165 37 961 147 253 074 312
Hatékony energiafelhasználás 131 215 775 23 155 725 154 371 500
Fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése 65 928 350 11 634 415 77 562 765
Projekt-előkészítés 167 571 738 29 571 483 197 143 221
Technikai segítségnyújtás 67 129 212 11 846 332 79 975 544
Összesen 4 178 846 341 737 443 472 4 917 289 813