Operatív program 'Elektronikus közigazgatás'

A konvergencia és a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzésben megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott program

Magyarország

További eszközök

 

2007. augusztus 1-jén az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2007–2013-as idoszakra vonatkozó „Elektronikus közigazgatás” nevu operatív programját. Az operatív program a konvergencia és a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkituzésének keretében valósul meg mintegy 422 millió euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztüli közösségi befektetés mintegy 358 millió eurót tesz ki. Ez az Unió Magyarország 2007-2013 közötti kohéziós politikájára elkülönített teljes befektetésének körülbelül 1,4%-a.

1. A program célja

Az operatív program általános célja a magyar közigazgatás muködésének javítása. Konkrét célok a közigazgatás muködési hatékonyságának és a szolgáltatások eredményességének javítása.

2. A beruházások várható hatásai

A program várható eredményei a következok:

 • az állampolgárok és vállalatok gyakrabban használják az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat;
 • a szokványos eseteket gyorsabban dolgozzák fel a közigazgatásban;
 • egyre több államigazgatási szerv tesz lehetové online ügykezelési szolgáltatást;
 • egyre több állampolgár és vállalat fizet online az államigazgatási szerveknek.

3. Prioritási tengelyek

Az operatív program az alábbi prioritási tengelyek mentén épül fel:

1. prioritási tengely: A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belso folyamatainak megújítása [a teljes támogatás kb. 35,7%-a]

E prioritási tengely fo célja nemzeti, regionális és helyi szinten növelni az államigazgatás muködésének hatékonyságát azáltal, hogy az IT-rendszerek támogatásával újraszervezik a közigazgatási eljárásokat. A közigazgatáson belül a belso folyamatokat ésszerusítik, valamint az állampolgárok és a vállalatok rendelkezésére álló elektronikus szolgáltatások nyújtásához fogják igazítani. Ezek az intézkedések segíteni fogják a magyar közigazgatás „EU i2010” programmal összhangban történo fejlesztését.

 • Az 1.1. prioritás: a közigazgatási folyamatok számítógépesítése. E prioritás támogatni fogja az EU által szabványosított keretek között eloírt 20 közös alapveto közszolgáltatás létrehozását. Országszerte alkalmazható helyi közigazgatási keretet hoznak létre annak érdekében, hogy elkerüljék a különbözo rendszerek elszigetelodését. A keret legfobb eszközei az alkalmazásszolgáltatók (ASP-k) lesznek.
 • 1.2. prioritás: a közigazgatás hatékony muködését elosegíto központi elektronikus szolgáltatások létrehozása. E prioritás a közigazgatási osztályok rendszerei által használt központi szolgáltatások fejlesztését fogja tartalmazni. Ahol lehetséges, a párhuzamos ágazati elemeket központi szolgáltatások váltják fel.

2. prioritási tengely: A közigazgatási szolgáltatásokhoz történo hozzáférést támogató fejlesztések [a teljes támogatás kb. 41,5%-a]

E prioritási tengely fo célja az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások javításához szükséges intézkedések megvalósítása. Különös figyelmet fognak fordítani arra, hogy a hátrányos helyzetu társadalmi csoportok jobban hozzáférhessenek a szolgáltatásokhoz.

 • 2.1. prioritás: ügyfelek által elérheto interfész, azaz kapcsolódási pont a szolgáltatásokhoz. E prioritás lehetové teszi az ügyfelek számára, hogy otthonról vagy nyilvános internet-elérési pontokon keresztül, elektronikus úton elérjék a szolgáltatásokat, és olyan front-office-alkalmazásokat biztosít, mint például a Kormányzati Portál, a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ és az Ügyfélkapu.
 • 2.2. prioritás: a központi elektronikus szolgáltató rendszerek és az információs technológiák biztonságának fejlesztése. E prioritás támogatni fogja az ügyfelek és a közigazgatás közötti különbözo számítógépes összeköttetéseket biztosító „központi szolgáltatásokat”.
 • 2.3. prioritás: az állampolgárok elektronikus azonosítása. E prioritás célja új elektronikus azonosítási rendszer bevezetése.

3. prioritási tengely: „Preferenciális fejlesztések" [a teljes támogatás mintegy 20,9%-a]

E prioritási tengely célja a közép-magyarországi régió közigazgatási szolgáltatásainak minoségi és hatékonyságbeli fejlesztése.

 • 3.1. prioritás: a közigazgatási eljárások megújítása és számítógépesítése. E prioritás az 1. tengelyt tükrözi, és kizárólag a közép-magyarországi intézmények esetében valósul meg.
 • 3.2. prioritás: a közszolgáltatások elérhetoségének javítása. E prioritás a 2. tengelyt tükrözi, és támogatni fogja a közép-magyarországi régió elektronikus szolgáltatásaihoz való hozzáférést lehetové tevo muveleteket.

4. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás a konvergencia célkituzés alá tartozó régiók számára [a teljes támogatás mintegy 1,4%-a]

5. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás a közép-magyarországi régió számára [a teljes támogatás mintegy 0,4%-a]

A program megvalósítására irányuló technikai és adminisztratív feladatokat a technikai segítségnyújtás finanszírozza. Az operatív program monitoring bizottsága, valamint minden jelentési és értékelési követelmény is támogatásban részesül.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Elektronikus közigazgatás'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU16UPO001

Number of decision

C/2007/3791

A végleges jóváhagyás kelte

01/08/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 128 066 036 22 599 889 150 665 925
A közigazgatási szolgáltatásokhoz történõ hozzáférést támogató fejlesztések 148 880 117 26 272 962 175 153 079
Technikai segítségnyújtás a konvergencia-célkitűzések alá tartozó régiók számára 75 046 947 13 243 580 88 290 527
Technikai segítségnyújtás a konvergencia-célkitűzések alá tartozó régiók számára 5 076 406 895 836 5 972 242
Technikai segítségnyújtás a közép-magyarországi régió számára 1 375 607 242 753 1 618 360
Összesen 358 445 113 63 255 020 421 700 133