Operatív program 'Közép-dunántúli'

A 'konvergencia' célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott program

Magyarország

További eszközök

 

2007. július 30-án az Európai Bizottság a 2007–2013-as idoszakra regionális operatív programot fogadott el a közép-dunántúli régió számára. Az operatív program a „konvergencia” célkituzés keretében valósul meg, mintegy 598 millió euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül nyújtott közösségi támogatás hozzávetolegesen 508 millió euró, mely a 2007–2013-as kohéziós politika keretében Magyarország részére elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 2,0%-át teszi ki.

1. A program célja

Stratégiai – a nyugati országhatár és a fováros közötti – helyzetének köszönhetoen a térség fejlett ipari bázissal rendelkezik. A 2000–2002 közötti idoszakban gazdasági teljesítménye (GDP/fo) az EU-25-ök teljesítményének 52%-át érte el (ezzel a harmadik helyen áll a magyarországi régiók között). A kiegyensúlyozottabb gazdasági struktúra kialakításához a szolgáltatási ágazat fejlesztésére van szükség. A kutatási és fejlesztési ágazat kimondottan alulfejlett. Annak ellenére, hogy a térség jelentos idegenforgalmi fejlodésen ment keresztül, a szálláshelyek kihasználtsági foka még mindig meglehetosen kicsi (2004-ben 11,3%). A regionális tömegközlekedés minoségét jelentosen rontja a térség kulcsfontosságú városait összeköto vonalak alacsony száma.

A fenntarthatóság tekintetében a régió az innovatívabb ágazatok megerosítésére törekszik. A konkrét célkituzések többek között a következok:

 • innovatív és versenyképes gazdasági környezet megteremtése
 • a térség idegenforgalmi potenciáljának fejlesztése
 • a régió településeinek hálózatszeru fenntartható fejlesztése
 • a régió kohéziójának növelése a környezetvédelmi és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése révén
 • a humáninfrastruktúra lehetoségeinek és teljesítményének javítása.

2. A beruházások várható hatása

A várakozások szerint a vállalkozások által termelt bruttó haszon 2015-re eléri a 211,7 millió eurót, míg az indukált beruházások értéke a 37,6 millió eurót.

3. Prioritások

A Közép-dunántúli operatív program alapszerkezetét a következo prioritások határozzák meg:

1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés [a teljes finanszírozás mintegy 15,5%-a]

E prioritás a régió nemzetközi versenyképességének erosítését célozza innováció-orientált és a fenntartható fejlodés elveinek is megfelelo gazdaságfejlesztési folyamatok elotérbe helyezése révén. A cél a hozzáadott értéket teremto stratégiai muködo toke bevonása és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) dinamizálása. A fobb lépések többek között a következok:

 • a vállalkozások hálózatépítésének és együttmuködésének ösztönzése
 • ipari parkok fejlesztése
 • képzés
 • tanácsadási szolgáltatások.

2. prioritás: Regionális turizmusfejlesztés [a teljes finanszírozás mintegy 22,7%-a]

A prioritás célja a régió mint idegenforgalmi célpont piaci helyzetének javítása a regionális idegenforgalom komplex és integrált fejlesztése révén. A fobb lépések többek között a következok:

 • a térség idegenforgalmi látványosságainak és kínálatának fejlesztése
 • az idegenforgalmi és szabadidos szolgáltatások minoségi és mennyiségi fejlesztése
 • klaszterek támogatása
 • a regionális és a helyi idegenforgalmi létesítmények integrált fejlesztése
 • marketingszolgáltatások.

3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés [a teljes finanszírozás mintegy 14,3%-a]

E prioritás célja a régió településeinek hálózatszeru fejlesztése a gazdaság megújítása révén. A fobb lépések többek között a következok:

 • a városközpontok új élettel való megtöltése
 • a leromlott vagy leromlástól fenyegetett városi lakóterületek rehabilitációja.

4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrafejlesztés [a teljes támogatás mintegy 29,8%-a]

A prioritás a megközelíthetoség javítását, valamint élhetobb települési környezet megteremtését célozza. Célja továbbá a Duna és Balaton partján található természeti értékek és köztulajdonban lévo létesítmények védelme az omlásveszély kockázatának csökkentésével. A fobb lépések többek között a következok: a 4 és 5 számjegyu regionális utak, a helyi közlekedés, a kerékpárút-hálózat és a szennyvízkezelés fejlesztése, valamint a vízrendszerek rekonstrukciója.

5. prioritás: Humáninfrastruktúra-fejlesztés [a teljes finanszírozás mintegy 14%-a]

E prioritás célja a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben megmutatkozó területi különbségek mérséklése. A fobb lépések többek között a következok: óvodák, általános és középiskolák, az egészségügyi infrastruktúra (prevenció, rehabilitáció és geriátria) és a szociális infrastruktúra fejlesztése, valamint intézményi fejlesztések.

6. prioritás: Technikai segítségnyújtás [az össztámogatás mintegy 3,6%-a]

A program megvalósításához technikai segítségnyújtás jár. Pénzügyi támogatás nyújtható az irányításra, a monitoringra és az ellenorzésre.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Közép-dunántúli'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU161PO005

Number of decision

C/2007/3744

A végleges jóváhagyás kelte

30/07/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Gazdasági fejlesztés 78 727 575 13 893 101 92 620 676
Idegenforgalom 115 315 875 20 349 861 135 665 736
Településfejlesztés 72 632 537 12 817 506 85 450 043
Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 151 563 279 26 746 461 178 309 740
Humáninfrastruktúra 71 393 758 12 598 899 83 992 657
Technikai segítségnyújtás 18 286 812 3 227 085 21 513 897
Összesen 507 919 836 89 632 913 597 552 749