Operatív program 'Közép-magyarországi'

Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott program

Magyarország

További eszközök

 

2007. augusztus 1-jén az Európai Bizottság a 2007–2013-as idoszakra operatív programot fogadott el a közép-magyarországi régió számára. Az operatív program a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkituzés keretében valósul meg, mintegy 1,73 milliárd euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül nyújtott közösségi támogatás 1,47 milliárd euró, amely a 2007–2013-as kohéziós politika keretében Magyarország részére elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 5,8%-át teszi ki.

1. A program célja

A program a közép-magyarországi régióra terjed ki, amely Budapestbol és Pest megyébol áll. Uniós viszonylatban Közép-Magyarország közepes technológiai fejlettségi szintet mutat, amely nincs összhangban magas szintu gazdasági teljesítményével. A régió kutatás-fejlesztés ágazata fontos szerepet játszik Magyarország gazdaságában. A régión belüli különbségek az egy fore jutó, vásárlóparitáson mért GDP eltéréseiben mutatkoznak meg: Budapesten 2005-ben a 25 tagú EU átlagának 122%-át tette ki ez az érték, míg Pest megyében csupán 53,2%-ot ért el.

A program általános célja, hogy a régió nemzetközi versenyképességét fejlessze, a fenntartható fejlodés elveinek tiszteletben tartása mellett. Az egyedi célkituzések pedig többek között azon tényezok fejlesztésére irányulnak, amelyek mind a versenyképesség, mind a belso kohézió erosítése szempontjából dönto fontosságúak. A kutatás-fejlesztés és a régió innovációs potenciáljának növelése a program eredeti céljai közé tartozik, amely a közlekedés, oktatás és egészségügy infrastruktúrájának terén jelentkezo fejlesztési szükségletekre irányul. A Pest megyei alulfejlett mikrotérségek fontos fejlesztési szükségleteire külön intézkedéseket szánnak. Az ezeknek a mikrotérségeknek nyújtandó támogatást szigorúan ellenorzik.

A program az egy alkalmazottra jutó GDP értékét a közép-magyarországi régióban – a 2000–2004-es idoszak átlagértékeivel összehasonlítva – 12%-ról 14%-ra növeli. Ezen kívül a 2003–2004-es átlaghoz képest a külföldi tokebefektetések 10%-os növekedése várható a régióban bejegyzett székhelyu tokecégeknek köszönhetoen.

3. Prioritási tengelyek

A 2007–2013. évi Közép-magyarországi operatív program egyedi célkituzései többek között a következok:

  • a kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz kapcsolódó tevékenységek erosítése
  • a regionális utak bekapcsolása a nemzetközi úthálózatba
  • a régió turisztikai versenyképességének növelése
  • az oktatatás és az egészségügy színvonalának növelése
  • a lakókörnyezet általános vonzerejének növelése

Az operatív program az alábbi prioritási tengelyekre épül:

1. prioritási tengely: Az innováció- és vállalkozásorientált tudásalapú gazdaság fejlesztése [az össztámogatás mintegy 34.2%-a]

Ez a prioritás a régióban zajló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzésére irányul Célja, hogy fokozza a vállalkozások hatékonyságát, és segítse a jól jövedelmezo és magas növekedési potenciállal rendelkezo tevékenységek fejlodését. A tevékenységek a következoket foglalják magukban:

  • kutatási központok fejlesztése
  • a spin-off vállalkozások támogatása
  • a technológiai vállalkozások korszerusítése
  • a kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénztokéhez való hozzájutásának fejlesztése (pl. kockázati toke, indulótoke)
  • az üzleti környezet fejlesztése.

2. prioritási tengely: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése [az össztámogatás mintegy 15.5%-a]

Ez a prioritás a versenyképesség növelésére irányul, a régió nemzetközi úthálózatokba való bekapcsolása, a közösségi közlekedés feltételeinek fejlesztése és az alternatív közlekedési eszközök használatának támogatása által. A tevékenységek többek között a transzeurópai hálózatokhoz kapcsolódó fobb úthálózatok fejlesztésére, a régión belüli utak összekötésére és a közlekedési társulások támogatására terjednek ki.

3. prioritási tengely: A régió vonzerejének növelése [az össztámogatás mintegy 11.7%-a]

E prioritás célja, hogy fokozza a régió turisztikai versenyképességét, fejlessze a környezetvédelmi szolgáltatások rendszerét, és megorizze a régió természeti értékeit. A tervbe vett tevékenységek közé tartozik a régió turisztikai vonzerejének fokozása, a szennyvízkezelés, a természetvédelem és a természeti környezet helyreállítása.

4. prioritási tengely: A közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése [az össztámogatás mintegy 20.8%-a]

Ez a prioritás foként a humán infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó szükségletekre irányul. Általános és középiskolák, valamint a regionális tudásközpontokhoz kapcsolódó felsooktatás forrásai fognak az oktatási infrastrukturális fejlesztését célzó támogatásban részesülni. Az egészségmegorzési ágazatban pedig a diagnosztikai, szurési és rehabilitációs központok fejlesztését tervezik.

5. prioritási tengely: A települési területek megújítása [az össztámogatás mintegy 14,2%-a]

E prioritás célja, hogy a polgárok életminoségét javítsa a környezet fejlesztése és vonzóbb települések kialakítása által. A fobb tevékenységek többek között a szociális típusú rehabilitációra, a barnamezos területek megújítására és a településközpontok fejlesztésére irányulnak integrált, tevékenységalapú rehabilitáció által.

6. prioritási tengely : Ttechnikai segítségnyújtás [az össztámogatás 3,6%-a]

Az operatív program végrehajtásához technikai segítségnyújtást lehet igénybe venni. Az igénybe veheto anyagi támogatás a program igazgatására, nyomon követésére és ellenorzésére terjed ki.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Közép-magyarországi'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007HU162PO001

Number of decision

C/2007/3787 final

A végleges jóváhagyás kelte

01/08/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Tudásalapú gazdaság, innováció, vállalkozói szellem 501 409 186 88 483 974 589 893 160
Versenyképességi keretfeltételek 226 962 121 40 052 139 267 014 260
Vonzerő 172 642 803 30 466 377 203 109 180
Humán infrastruktúra 305 159 894 53 851 746 359 011 640
Településfejlesztés 208 198 371 36 740 889 244 939 260
Technische Hilfe 52 823 978 9 321 878 62 145 856
Összesen 1 467 196 353 258 917 003 1 726 113 356