Határon átnyúló együttműködési operatív program Magyarország–Szlovák Köztársaság

'Magyarország–Szlovák Köztársaság határon átnyúló együttműködési program' - az Európai Területi Együttműködési Célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott operatív program

Szlovákia

További eszközök

 

2007. december 20-án az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határon átnyúló együttműködési programot a 2007–2013 közötti időszakra. Az operatív program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) részeként közösségi támogatást kap a közös határ mentén fekvő, alábbi magyar és szlovák régiókra: Magyarországon Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Budapest, Szlovákiában Pozsony megye (Bratislavský kraj), Nagyszombat megye (Trnavský kraj), Nyitra megye (Nitriansky kraj), Besztercebánya megye (Banskobystrický kraj) és Kassa megye (Košický kraj).

Az operatív program az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében valósul meg, mintegy 208 millió euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül nyújtott közösségi beruházás hozzávetőlegesen 176 millió euró, amely a 2007–2013-as kohéziós politika keretében az „európai területi együttműködés” célkitűzés részére elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 2,0%-át teszi ki.

1. A program célja

A program általános stratégiai célja a gazdasági és társadalmi integráció szintjének emelése a magyar-szlovák határterületen a gazdasági versenyképesség erősítésével, a népek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelésével, a megközelíthetőség és kommunikáció fejlesztésével és a természeti erőforrások megóvásával.

2. A beruházások várható hatása

A főbb várható hatások többek között a következők:

  • a határ két oldalát összekötő közlekedés javulása;
  • a közszolgáltatások és erőforrások közös irányításának javulása;
  • több vállalkozásindítás és idegenforgalmi termék; valamint
  • a határon átnyúló együttműködés által a régió vonzerejének növelése iránt jobban elkötelezett helyi közösségek.

Számos mutatót fognak alkalmazni a program a lakosságra, a környezetre és a régió gazdasági jólétére gyakorolt hatásának értékelésére. A konkrét célkitűzések többek között a következők: 250 000 fő élvezheti a javuló infrastruktúra (kerékpárutak, hidak és utak) előnyeit, 650 nő vesz részt közös képzési és oktatási tevékenységekben és 5000 fő részesül megújuló energiákból.

3. Prioritások

Az operatív program az alábbi prioritásokra épül:

1. prioritás: Gazdaság és társadalom [a teljes finanszírozás mintegy 41,0%-a]

E prioritás célja a határon átnyúló vállalkozói együttműködés fejlesztése a vállalati infrastruktúra létesítményeinek támogatásával. Középpontjában áll továbbá az emberi kapcsolatok fejlesztése a kutatás, technológiai fejlődés és innováció területén, a humánerőforrások az oktatásban és a munkaerőpiacon való közös felhasználásának támogatása és az egyes emberek közötti kapcsolatokra épülő fellépések kezdeményezése. Ugyancsak ösztönözni fogja az idegenforgalmi és egészségügyi ágazat közös projektjeit, illetve hálózatok és partnerségek kialakítását.

2. prioritás: Környezet, természetvédelem és elérhetőség [a teljes finanszírozás mintegy 53,0%-a]

E prioritás a természeti környezet védelmére irányuló közös fellépések ösztönzését célozza. Egyik központi összetevője a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, ideértve az útépítéseket, a folyókon való határátkelési létesítményeket és a tömegközlekedést. A kommunikációs infrastruktúra ugyancsak részesül támogatásban az információáramlás javítása érdekében.

3. prioritás: Technikai segítségnyújtás [a teljes finanszírozás mintegy 6,0%-a]

A program végrehajtásához technikai segítségnyújtás áll rendelkezésre. A pénzügyi támogatás az adminisztrációra, a monitoringra, az értékelésre és az ellenőrzésre is kiterjed.

Pénzügyi és technikai adatok

Határon átnyúló együttműködési operatív program Magyarország–Szlovák Köztársaság

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB163PO068

Number of decision

C/2007/6488

A végleges jóváhagyás kelte

20/12/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Gazdaság és társadalom 72 363 556 12 770 039 85 133 595
Környezet, természetvédelem és elérhetőség 93 543 134 16 507 612 110 050 746
Technikai segítségnyújtás 10 589 789 1 868 786 12 458 575
Összesen 176 496 479 31 146 437 207 642 916