Operatív program 'Közép-Európa'

Az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott operatív program

Szlovénia

További eszközök

 

Az Európai Bizottság 2007. december 3-án fogadta el a 2007–2013-as időszakra vonatkozó európai területi együttműködési programot. A „Közép-Európa” elnevezésű program 8 tagállam közötti együttműködésre irányul. Az érintett tagállamok: Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Németország (déli és keleti területek), valamint Olaszország (északkeleti területek). A programban Ukrajna nyugati része is részt vesz részben saját forrásai, részben pedig az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) hozzájárulásának segítségével.

A program teljes költségvetése valamivel több mint 298 millió EUR, amelyből az ERFA-ból juttatott közösségi támogatás mintegy 246 millió EUR-ra rúg. Ez körülbelül az európai területi együttműködésre szánt uniós beruházások 2,8%-a, amelyet a 2007–2013-as kohéziós politikából finanszíroznak.

1. A program célja

Az elfogadott program ugyan újnak számít a transznacionális együttműködés keretében, a legtöbb partner azonban már szerzett együttműködési tapasztalatokat az INTERREG IIIB kezdeményezés CADSES (Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space) programjában, amely a 2007–2013-as időszakra két részre oszlik: „Közép-Európa” és „Délkelet-Európa”.

A program átfogó célja a területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és Közép-Európa versenyképességének fokozása.

Az általános célhoz a következő két stratégiai célkitűzés van rendelve:

  • Közép-Európa versenyképességének növelése az innovációt és a földrajzi elérhetőséget segítő struktúrák megerősítésével,
  • a területi fejlődés kiegyenlített és fenntartható javítása a környezet minőségének javításával, valamint vonzó városok és régiók kialakításával.

2. A beruházások várható hatása

Az egyes programprioritásokra alkalmazva számos mutatót fognak felhasználni, amelyekkel le lehet mérni a programnak a versenyképességre, a környezetre, a földrajzi elérhetőségre, a régiós identitásra, a városi és régiós életminőségre stb. gyakorolt hatásait.

A program várhatóan komolyan hozzájárul a terület átfogó területi kohéziójának fokozásához, mivel lehetőséget ad az állami és magánszektorhoz tartozó szereplőknek, hogy a közös problémákra olyan közös megoldásokat keressenek, amelyek átívelnek a regionális és országhatárokon.

3. Prioritások

Az általános cél és a két stratégiai célkitűzés 5 tematikus prioritás formájában ölt konkrét formát, amelyek a térségben különböző társadalmi-gazdasági szereplők által alkotott ágazatokat céloznak meg.

1. prioritás: Az innováció elősegítése Közép-Európa-szerte [a teljes finanszírozás mintegy 20%-a]

A prioritás fő célkitűzése, hogy az egész térségben kedvező környezet jöjjön létre az innováció és a vállalkozói tevékenység számára. Ezen a téren jelentős potenciál figyelhető meg Közép-Európában, a területi különbségek azonban rendkívül nagyok. A partnerek olyan projekteket kívánnak támogatni, amelyek az innovációs lánc minden pontján serkentik az együttműködést.

2. prioritás: Közép-Európa földrajzi elérhetőségének és a térségen belüli elérhetőség javítása [a teljes finanszírozás mintegy 26%-a]

Közép-Európára egyaránt jellemzőek a rendkívül jól megközelíthető régiók és a sokkal kevésbé megközelíthető nagy vidéki és peremrégiók. Ez a prioritás támogatja a közlekedés terén jelen lévő legfontosabb szereplőket, hogy közös munkával meghatározzák azokat a prioritásokat, amelyekkel Közép-Európa belső kapcsolatainak és interoperabilitásának javítása érdekében foglalkozni kell. Mivel a program nagy infrastrukturális beruházási projektekhez nem rendelkezik elegendő forrással, a partnerek konkrét beruházási tervek elkészítésére kapnak ösztönzést, amelyeket ezután be lehet nyújtani más nemzeti vagy európai finanszírozási forrásokhoz. A prioritás központi eleme a fenntarthatóság, és mint ilyen, elsősorban „szénsemleges” megoldásokat ösztönöz.

3. prioritás: Környezetünk felelős használata [a teljes finanszírozás mintegy 26%-a]

A térségre jellemzők a természeti katasztrófák – például árvíz – vagy emberi okból bekövetkező balesetek szempontjából magas kockázatú területek. Páratlanul gazdag a természeti és kulturális örökség is, amelyet közösen kell védeni és kezelni. A prioritás kockázatkezeléssel és -megelőzéssel, erőforrás-menedzsmenttel, energiahatékonysággal és hasonlókkal foglalkozó projektekhez nyújt finanszírozást.

4. prioritás: Városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése [a teljes finanszírozás mintegy 22%-a]

Közép-Európa életminősége azzal javítható, ha erősítjük a régiók és városok területfejlesztési- és várostervezési kapacitásait. A helyi és regionális szintű területfejlesztés javítása érdekében elő kell mozdítani a bevált gyakorlatok és a közös megoldások cseréjét. A prioritás másik fontos szempontja, hogy a meglévő bőséges kulturális erőforrásokból sikerüljön tőkét kovácsolni.

5. prioritás: Technikai segítségnyújtás [a teljes finanszírozás mintegy 6%-a]

A program végrehajtásához adott technikai segítségnyújtás: a pénzügyi támogatás az adminisztrációra, a monitoringra, az értékelésre és az ellenőrzésre is kiterjed.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Közép-Európa'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB163PO061

Number of decision

C/2007/5817

A végleges jóváhagyás kelte

03/12/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Az innováció elősegítése Közép-Európa-szerte 49 202 215 10 077 562 59 279 777
Közép-Európa földrajzi elérhetőségének és a térségen belüli elérhetőség javítása 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Környezetünk felelős használata 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése 54 122 437 11 085 318 65 207 755
Technikai segítségnyújtás 14 760 664 4 920 221 19 680 885
Összesen 246 011 074 52 284 763 298 295 837