Operatív program 'Ausztria - Magyarország'

Az Európai Területi Együttműködési Célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott operatív program

Magyarország

További eszközök

 

2007. december 20-án az Európai Bizottság jóváhagyta az Ausztria és Magyarország közötti, határon átnyúló együttmuködési programot a 2007–2013 közötti idoszakra. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) részeként közösségi támogatást kap a közös határ mentén fekvo, alábbi osztrák és magyar régiókra: Ausztriában Burgenland, Bécs és Wiener Umland-Südteil (Bécs környéke – déli terület) NUTS III térsége, Magyarországon Nyugat-Dunántúl NUTS II régiója, Gyor-Moson-Sopron, Vas és Zala megye.

Közvetlenül szomszédos NUTS III régióként Niederösterreich-Süd (Alsó-Ausztria déli terület) és Oststeiermark (Kelet-Stájerország) részt vehetnek a projektekben, a programra eloirányzott ERFA-finanszírozás legfeljebb 20%-áig.

Az operatív program az „európai területi együttmuködés” célkituzés keretében valósul meg, mintegy 101 millió euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül nyújtott közösségi finanszírozás hozzávetolegesen 82 millió euró, amely a 2007–2013-as kohéziós politika keretében az „európai területi együttmuködés” célkituzés részére elkülönített közösségi beruházás teljes összegének körülbelül 0,9%-át teszi ki.

1. A program célja

A határterület bovelkedik természeti eroforrásokban, ökoszisztémákban, termálvizekben és fürdokben, továbbá nagy számban találhatók ott a kulturális örökség részét képezo helyek. A virágzó gazdaság, az idegenforgalom erosödése (pl. fürdok, wellness) és a növekvo külvárosi területek fokozzák az áruk és a személyek mozgását. E tendenciák azonban károsan hatnak a környezetre. A program célja ezért, hogy e negatív hatásokat dinamikus válaszadási struktúrákkal és fellépésekkel, továbbá az ökomobilitásról szóló közös megbeszélésekkel és kísérleti intézkedésekkel csökkentse.

Ugyancsak kiemelt figyelmet fordítanak a részt vevo terület regionális különbségeire, mivel a mutatók egyes területeken észak-dél közötti fejlettségi különbségekrol, illetve a régióban kelet-nyugat közötti egyenlotlenségekrol tanúskodnak. A demográfiai helyzet is központi helyet foglal el: a negatív demográfiai tendenciák délen (népességcsökkenés és kivándorlás) szemben az északi pozitív tendenciákkal (népességnövekedés és bevándorlás).

2. A beruházások várható hatása

A program koherens és hatékony választ kíván adni a régió fejlodésének útját álló akadályokra és gyengeségekre, és megfelelo stratégiákat határoz meg a régió jövobeli közös fejlesztésére, az elozo programozási idoszakra és a regionális elemzések következtetéseire alapozva.

A beruházások várható hatása a határterület gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlodése, valamint a regionális egyenlotlenségek csökkentése. A közös tevékenység végrehajtásával és a belso források fenntartható használatával a program hozzájárul egy jóléti térség kialakításához, melyet kulturális és ökológiai változatosság és lakóinak magas életszínvonala jellemez. Számos különféle mutatót (kontextus, kimenetel, eredmények, hatás) felhasználnak majd a program meghatározott területeken – pl. bruttó regionális termék, oktatási és képzési tevékenységek, népszerusítési kezdeményezések, megújulóenergia-termelés és közlekedési infrastruktúra – megvalósuló beruházásai hatásának értékeléséhez.

3. Prioritások

Az operatív program az alábbi prioritásokra épül:

1. prioritás: Innováció, integráció és versenyképesség [a teljes finanszírozás mintegy 38,1%-a]

A prioritás célkituzése az egész régió versenyképességének növelése, továbbá az együttmuködés és innováció ösztönzése a térség gazdasági és társadalmi szereploinek körében. Ehhez a gazdasági együttmuködés támogatására, a foglalkoztatás fenntartható növekedésére, valamint a szociális infrastruktúra és a közszolgáltatások javítására irányuló erofeszítésekre van szükség.

2. prioritás: Fenntartható fejlodés és elérhetoség [a teljes finanszírozás mintegy 52,1%-a]

E prioritás célkituzése a fenntartható fejlodés erosítése, a régió elérhetoségének javítása és a régión belüli egyenlotlenségek csökkentése. Ehhez az ökomobilitás, a közlekedési összeköttetések és a regionális elérhetoség javítására, a határon átnyúló irányítási rendszer megerosítésére, továbbá a természetieroforrás-menedzsment fejlesztésére irányuló intézkedésekre és tevékenységekre van szükség. A környezet minosége és a gazdasági fejlodés között szoros kapcsolat áll fenn, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fenntartható fejlodés – kiegyensúlyozott gazdasági, társadalmi és környezeti fejlodés – azon régiók közös vonása, amelyek hatékonyan alkalmazza a tudást és a (technológiai) innovációt.

3. prioritás: Technikai segítségnyújtás a határon átnyúló együttmuködési folyamatnak [a teljes finanszírozás mintegy 9,8%-a]

A program végrehajtásához technikai segítségnyújtás áll rendelkezésre. A pénzügyi támogatás az adminisztrációra, a monitoringra, az értékelésre és az ellenorzésre is kiterjed.

Pénzügyi és technikai adatok

Operatív program 'Ausztria - Magyarország'

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB163PO010

Number of decision

C/2007/6586

A végleges jóváhagyás kelte

20/12/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Innováció, integráció és versenyképesség 32 690 450 5 768 902 38 459 352
Fenntartható fejlődés és elérhetőség 44 654 930 7 880 283 52 535 213
Technikai segítségnyújtás a határon átnyúló együttműködési folyamatnak 4 934 929 4 934 929 9 869 858
Összesen 82 280 309 18 584 114 100 864 423