'Magyarország–Szerbia' IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határon átnyúló együttműködési komponense által közösségi támogatással megvalósuló „Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program”

Szerbia

További eszközök

 

Az Európai Bizottság 2008. március 25-én jóváhagyta a Magyarország és Szerbia közötti Határon Átnyúló Együttműködési Programot a 2007 és 2013 közötti időszakra, amely az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határon átnyúló együttműködési komponensének társfinanszírozásában valósul meg. A program támogatást nyújt a közös határ mentén fekvő magyarországi és szerbiai régióknak, amelyek a következő megyékből állnak: Csongrád és Bács-Kiskun megye Magyarországon, valamint Nyugat-Bácska (Zapadnobački), Észak-Bácska (Severnobački), Észak-Bánát (Severnobanatski), Dél-Bácska (Juznobački) és Közép-Bánát (Srednjebanatski) Szerbiában. A szerbiai Dél-Bánát és Szerémség megyék kapcsolódó területként szintén részt vehetnek a programban, vagyis a programra jutó támogatás 20%-ának erejéig támogathatók. 

A 2007-2011 közötti időszakra elfogadott közösségi támogatás 33,9 millió euró, a két résztvevő ország körülbelül 5,9 millió euró értékű nemzeti forrással járul hozzá a programhoz. A program teljes értéke így mintegy 39,9 millió euró.

1. A program célkitűzései

A program általános célja egy fenntartható és biztonságos környezetben együttműködő, harmonikus régió létrehozása. Az átfogó célt a résztvevő országok öt specifikus célra osztották fel. Ezek a következők:
- A határvidék elszigeteltségének csökkentése a határ átjárhatóságának növelésével;
- Környezeti fenntarthatóság és biztonság a határzónában;
- Szinergiák és együttműködések létrehozása a gazdasági életben;
- A közös kulturális örökség megőrzése a kulturális értékek, hagyományok bemutatásával és a turizmus fejlesztésével;
- Kulturális, oktatási és kutatási együttműködések erősítése.

2. A befektetések várható hatása

A résztvevő országok meghatározták azokat a minden program esetében alkalmazható indikátorokat, amelyek segítségével mérhetők a program megvalósítása során elért eredmények. Az eredmények a következő területeken mérhetők: megépített, korszerűsített vagy felújított létesítmények; árvízvédelemmel kapcsolatos beavatkozások; továbbfejlesztett tanulmányi és kutatási tevékenységek, illetve stratégiák; továbbfejlesztett megfigyelési/monitoringrendszerek; üzleti tevékenységre gyakorolt hatás; közös képzési programok és közös projektek megvalósítása; határon átívelő új szerződések stb.

3. Prioritások

A célok elérése érdekében a program két fő tematikus prioritáson alapul; a harmadik prioritás a program irányításával kapcsolatos („technikai támogatás” prioritás). A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 a következő prioritásokat tartalmazza:

Prioritás 1: Infrastruktúra és környezet [a teljes támogatás körülbelül 52%-a]
A prioritás fő célja, hogy a határ két oldalán elterülő régiók fizikai összeköttetése fejlődjön, elősegítve a terület elszigeteltségének csökkenését. Kiemelt cél emellett a közös felelősségvállalás a környezeti örökségért, valamint a határvidék folyó- és vízhálózatáért is. A prioritás támogatja az infrastruktúra, valamint a környezet- és vízgazdálkodás fejlesztését is a határvidéken.
Prioritás 2: Gazdaság, oktatás és kultúra [a teljes támogatás körülbelül 38%-a]
Ezen prioritás elsődleges célja, hogy a határ két oldalán működő gazdasági szereplők együttműködését segítse a versenyképesség növelése, a gazdasági növekedés előmozdítása és munkahelyteremtés érdekében. A prioritás támogatási lehetőséget jelent kutatóintézetek és üzleti partnereik közös kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) törekvéseihez is, továbbá támogatható az oktatási, kutatási és kulturális szervezetek együttműködése, egy közös oktatási és kulturális térség létrehozása érdekében. Önkormányzatok, valamint civil szervezetek szintén nyerhetnek támogatást, amennyiben együttműködnek a közös regionális identitás fejlődése érdekében.
Prioritás 3: Technikai támogatás [a teljes támogatás körülbelül 10%-a]

A harmadik prioritás célja a projektek hatékony létrehozásának elősegítése a projektek általános minőségének javítása érdekében. Támogatja a projektek előkészítésével, kiválasztásával és értékelésével kapcsolatos tevékenységeket.

Pénzügyi és technikai adatok

'Magyarország–Szerbia' IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB16IPO004

Number of decision

C(2008)1075

A végleges jóváhagyás kelte

25/03/2008

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Infrastruktúra és környezet 17 663 973 3 117 172 20 781 145
Gazdaság, oktatás és kultúra 12 908 288 2 277 933 15 186 221
Technikai támogatás 3 396 918 599 456 3 996 374
Összesen 33 969 179 5 994 561 39 963 740