'Magyarország–Horvátország' IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határon átnyúló együttműködési komponense által közösségi támogatással megvalósuló „Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program”

Magyarország

További eszközök

 

Az Európai Bizottság 2008. március 13-én jóváhagyta a Magyarország és Horvátország közötti Határon Átnyúló Együttműködési Programot a 2007 és 2013 közötti időszakra, amely az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határon átnyúló együttműködési komponensének társfinanszírozásában valósul meg. A program támogatást nyújt a közös határ mentén fekvő magyarországi és horvátországi régióknak, amelyek a következő megyékből állnak: Zala, Somogy és Baranya megye Magyarországon, valamint Muraköz (Menjimurska), Kapronca-Körös (Koprivničko-Križevačka), Verőce-Drávamente (Virovitičko-Podravska) és Eszék-Baranya (Osječko-Baranjska) Horvátországban. A horvátországi Varasd (Varaždinska), Belovár-Bilogora (Bjelovarsko-bilogorska), Pozsega-Szlavon (Požeško-slavonska) és Vukovár-Szerémség (Vukovarsko-srijemska) megyék kapcsolódó területként szintén részt vehetnek a programban, vagyis a programra jutó támogatás 20%-ának erejéig támogathatók.  
A 2007 és 2011 közötti időszakra elfogadott közösségi támogatás körülbelül 35,5 millió euró. A két résztvevő ország emellett mintegy 9,2 millió euró értékű nemzeti forrással járul hozzá a programhoz. A program teljes értéke így mintegy 44,7 millió euró.

1. A program célkitűzései

A terület legfontosabb közös értéke a Duna–Dráva régió természeti öröksége, valamint a határ két oldalán található természeti területek. Ezek jó lehetőséget biztosítanak az ökotevékenységekhez és a vidéki turizmushoz, amelyek a gazdasági fejlődés lehetséges forrásaként szolgálhatnak.  A program hosszú távú általános célja a kultúrán és tudáson alapuló fejlesztés, amely a régió természeti és kulturális örökségének kihasználásán, valamint a határ két oldalán megvalósuló szocioökonómiai együttműködésen nyugszik.
Az általános célt a 2007 és 2013 közötti időszak specifikus céljaira osztották fel:                                              
- A Dráva-völgy, valamint a környező természeti és vidéki területek környezeti stabilitásának és vonzó megítélésének fokozása;
- Fenntartható közös regionális turisztikai szolgáltatások létrehozása a Mura–Dráva–Duna területen, valamint a környező természeti és vidéki területeken
- Egységes és együttműködő gazdasági helyzet kialakítása a határ mindkét oldalán;
- Közös kulturális örökség kialakítása és megőrzése a kulturáis értékek, hagyományok bemutatása és a turizmus fejlesztése érdekében;
- Az intenzív kulturális és oktatási együttműködések előnyeinek kiaknázása az emberek között, oktatási és állampolgári szinten egyaránt.

2. A befektetések várható hatása

A résztvevő országok meghatározták azokat a minden program esetében alkalmazható indikátorokat, amelyek lehetővé teszik a program megvalósítása során elért eredmények mérését. Az eredmények a következő területen mérhetők: tájképfejlesztés, látogatók és turisták, fejlesztések a turizmus szektorban, új üzleti kapcsolatok, határon átnyúló új munkahelyek, közös tervezés a helyi hatóságok által, oktatási intézmények és/vagy szervezeteik stb.

3. Prioritások

A specifikus és globális célok elérése érdekében a program két fő tematikus prioritáson alapul; a harmadik prioritás a program irányításával kapcsolatos („technikai támogatás” prioritás). A Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 a következő prioritásokat tartalmazza:

Prioritás 1: Fenntartható környezet és turizmus [a teljes támogatás körülbelül 56%-a]
Az első prioritás célja a környezeti fenntarthatóság ösztönzése a határvidéken, valamint az ökoturizmus fejlesztése a Mura–Dráva–Duna területen és közvetlen közelében. Ennek eredményeképpen egy közös ökoturisztikai célpont jön létre, amely a régió fenntartható és értékes természeti és kulturális örökségén alapul. A támogatás a természeti területek minőségének javítását célzó környezetvédelmi tervezést, valamint a határfolyó ökoszisztémájához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését célozza meg.
Prioritás 2: Együttmuködo gazdaság és közösségek közötti humáneroforrás-fejlesztés [a teljes támogatás körülbelül 28%-a]
A második prioritás a határrégió jövője szempontjából létfontosságú együttműködő gazdasági intézkedésekre irányul. Ezek az intézkedések a határvidék szigorú kötöttségeinek átalakításával támogatják a helyi szereplőket, így szerves, koherens és életteli szocio-ökonómiai kapcsolatok jöhetnek létre. A támogatás a határon átnyúló üzleti partnerkeresést, valamint a határon átnyúló munkaerő-áramlást célozza meg. Számos tevékenység kapcsolódik a közös kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz is. Az együttműködést emellett a határon átnyúló oktatási, képzési és csereprogramok is jelentősen segítik. Az emberek közötti kapcsolatokat és a kétnyelvűséghez kapcsolódó tevékenységeket serkentő projektek is pénzügyi támogatásban részesülnek.
Prioritás 3: Technikai támogatás [a teljes támogatás körülbelül 16%-a]
A prioritás támogatja a projektek előkészítésével, kiválasztásával és értékelésével kapcsolatos tevékenységeket. A technikai támogatás a program előkészítéséhez, irányításához, megvalósításához, monitorozásához, ellenőrzéséhez és értékeléséhez, valamint közös struktúrák, információs és nyilvános tevékenységek támogatásához is igénybe vehető.

Pénzügyi és technikai adatok

'Magyarország–Horvátország' IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB16IPO003

Number of decision

C(2008)911

A végleges jóváhagyás kelte

13/03/2008

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Fenntartható környezet és turizmus 21 325 330 3 763 294 25 088 624
Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés 10 662 665 1 881 647 12 544 312
Technikai támogatás 3 554 221 3 554 221 7 108 442
Összesen 35 542 216 9 199 162 44 741 378