Határon átnyúló operatív program 'Szlovénia és Magyarország' között

Az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott operatív program

Szlovénia

További eszközök

 

2007. december 20-án az Európai Bizottság jóváhagyta a Szlovénia és Magyarország közötti, határon átnyúló, a 2007–2013 közötti időszakra szóló együttműködési operatív programot. A program keretében a közös határ mentén fekvő, egyes szlovén és magyar régiók az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) részét képező közösségi támogatást kapnak. A támogatásban részesülő területek közé tartozik Magyarország Zala és Vas megyéje és a pomurjei és podravjei szlovén régiók, melyek mind a „NUTS III területi egység” besorolást kapták.

Az együttműködési terület egy nagyobb földrajzi egységnek, a Kárpát-medencének képezi részét. A szlovéniai Podravje régió szomszédos területként részt vehet a projektekben, azaz legfeljebb 20%-os arányban részesülhet a programhoz rendelt ERFA-finanszírozásban.

Az operatív program az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében valósul meg, mintegy 36 millió euró összköltségvetéssel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül nyújtott közösségi finanszírozás hozzávetőlegesen 29 millió euró, amely a 2007–2013-as kohéziós politika keretében az „európai területi együttműködés” célkitűzés részére elkülönített közösségi összberuházás körülbelül 0,3%-át teszi ki.

1. A program célja

A program az együttműködési terület gazdasági növekedésének feltételeit hivatott javítani, és a tervek szerint az élet- és munkakörülmények fellendítésére összpontosít a fenntartható fejlődést támogató mentalitás jegyében. E célok elérésére a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjaira irányuló stratégiát fognak kidolgozni.

2. A beruházás várható hatása

A program célja, hogy olyan versenyképes és fenntartható együttműködési területet fejlesszen ki, amelyben biztosított a munkához és a jövedelemhez való hozzáférés lehetősége. Mindamellett várhatóan kedvező hatást fog gyakorolni az alábbi területekre is:

  • vidékfejlesztés és idegenforgalom;
  • a természeti és kulturális kincsek védelme és megőrzése;
  • a kulturális identitás ösztönzése; valamint
  • regionális fejlesztés és egészségügyi együttműködés.

A határon átnyúló közlekedési összeköttetések javítása, a környezetvédelem támogatása és a megújuló energiaforrások használatának növelése is a program céljai közé tartoznak, csakúgy mint az igazgatási kapacitások fejlesztése és az intézményi hálózatépítés bátorítása.

3. Prioritások

A program az alábbi prioritásokra épül:

1. prioritás: Az együttműködési terület vonzerejének növelése [az össztámogatás mintegy 46,4%-a]

Ez a prioritás a terület határon átnyúló közlekedési összeköttetéseinek fejlesztésére irányul, ami várhatóan az élet- és munkakörülmények javulását eredményezi. A program tőkét kíván kovácsolni a terület meglevő, de kihasználatlan értékeiből az idegenforgalom, a kultúra és a művészetek területén. Az együttműködési területen jelentős kulturális különbözőségek tapasztalhatók, de több ágazaton belül egyben jó alapot is nyújtanak az együttműködéshez.

2. prioritás: Fenntartható fejlődés [az össztámogatás mintegy 43,8%-a]

Ez a prioritás az Európai Unió fenntartható fejlődésre irányuló, göteborgi stratégiájának követelményeit tükrözi, és elismeri azokat az előnyöket, amelyeket a környezeti hatékonyság nyújthat a tágabb értelemben vett régió gazdaságának.

A fentiekre való tekintettel a helyi önkormányzatok fenntartható fejlesztésére és az emberek jó minőségű élet- és munkakörnyezetének megteremtésére fognak a tevékenységek összpontosulni. Az ehhez a prioritáshoz kapcsolódó konkrét célok:

  • a regionális és helyi szintű együttműködés megerősítése;
  • hozzájárulás a megelőzésre alapuló, hatékony egészségügyi ellátási rendszer kialakításához; valamint
  • az egészségügyi intézmények közötti együttműködés fokozása.

A program a természeti erőforrások hatékony megőrzéséhez és kezeléséhez, valamint az energiafogyasztás racionalizálásához is hozzá fog járulni, többek között az alternatív és megújuló energia népszerűsítése által.

3. prioritás: Technikai segítségnyújtás [az össztámogatás mintegy 9,8%-a]

A program végrehajtásához technikai segítségnyújtás vehető igénybe. Pénzügyi támogatás az irányításra, a monitoringra, az értékelésre és az ellenőrzésre nyújtható.

Pénzügyi és technikai adatok

Határon átnyúló operatív program 'Szlovénia és Magyarország' között

A beavatkozás típusa

Operatív program

CCI szám

2007CB163PO053

Number of decision

C/2007/6511

A végleges jóváhagyás kelte

20/12/2007

Pénzügyi bontás prioritási tengelyenként

Prioritási tengelyek Európai uniós beruházások Nemzeti állami hozzájárulás Összes állami hozzájárulás
Az együttműködési terület vonzerejének növelése 14 150 000 2 497 059 16 647 059
Fenntartható fejlődés 13 372 283 2 359 815 15 732 098
Technikai segítségnyújtás a határon átnyúló együttműködés folyamatához 1 757 000 1 757 000 3 514 000
Összesen 29 279 283 6 613 874 35 893 157