Az Európai Unió kohéziós politikájának kedvezményezettjei

Az EU köteles gondoskodni a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról. A térkép közvetlen hivatkozásokat tartalmaz az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap kedvezményezettjeinek listáira. A hivatkozott webhelyeket a megfelelő tagállamok kezelik, amelyek az alapok felhasználásáról rendelkező szabályok (1303/2013/EU) értelmében kötelesek nyilvánosságra hozni a kedvezményezettek nevét, a kapcsolódó tevékenységeket, valamint az elkülönített közfinanszírozások összegét a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan.

További eszközök

 

Kedvezményezettek 2014-2020

Kedvezményezettek

x